Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa>Köşe Yazıları >Zeki Gündüz >
    04.12.2016

 
   

Zeki Gündüz

PwC Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Lideri

 
  Varlık Barışında 14 kez kuvvetlendirilmiş incelenmeme güvencesi  

Değerli okurlar, Çarşamba günkü yazımda Varlık Barışı konusunda tereddüt yaratan bazı teknik soruları sıralamış ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanacak bir tebliğ ile bunlara vb. sorunlara yanıt ve çözüm getirilmekte olduğunu ifade etmiştim. Bahsettiğim tebliğ taslağı önce Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine kondu, 02.12.2016 Cuma günü de Resmi Gazete’de yayınlandı.

Tebliğ ile yanıtlanan soru ve çözülen sorunları başlıklar itibariyle özetlemeye çalışacağım.

Tebliğin vergi incelemesine ilişkin açıklamaları içeren 4. maddesi

Tebliğin bu maddesinde, 14 kez, konuya ilişkin akla gelen tüm olasılıkları içerecek şekilde, örneklerle desteklenerek, 6736 sayılı Kanun kapsamında Varlık Barışından yaralanan mükelleflere incelenmeyecekleri güvencesi verilmektedir.

Ezcümle, tebliğde, Varlık Barışı hükümlerinden yararlanan mükellef için, “İthalde alınanlar da dâhil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturmaya tabi olmayacakları, vergi cezası veya idari para cezasına muhatap kılınmayacakları” ifade edilmektedir.

Tebliğde vergi mevzuatı dışında, gümrük, kambiyo, sermaye piyasası mevzuatı açısından da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacağı belirtilmektedir.

Vergi Usul Kanununa göre tebliğe aykırı inceleme yapılamaz

VUK’a göre vergi inceleme elemanları mevcut tebliğ düzenlemeleri dikkate almak zorundadırlar. Dolayısıyla, tebliğdeki açık ifadelerin aksine bir değerlendirme yapılarak, inceleme yapılabilmesi mümkün değildir.

Banka, aracı kurumlar, gümrük idaresi

Banka, aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Varlık Barışı kapsamında beyan edilen varlıkların kaynağının beyanını istemeyecekleri gibi, ayrıca bir araştırma, inceleme, soruşturma yapmayacak, ilave bilgi, belge talebinde de bulunamayacaklardır.

Belgeler için noter, konsolosluk, elçilik, temsilcilik onayı gerekmiyor

Varlık Barışından yararlanılacak menkul varlıklar için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak dekont, ekstre, makbuz vb. belgeler yeterli olacak, bunların onaylanması gerekmeyecektir.

Varlık Barışı için devlete beyan da gerekmiyor

Varlık Barışından yararlanılan varlıklar üzerinden bir vergi alınmadığından, yararlanan şahıs ve kurumlarla, tek tek yararlanılan tutarların mali idareye bildirimi de yapılmıyor.

Mahremiyet ilkesi geçerli

Tebliğde, ilgili kanunlar çerçevesinde, Varlık Barışı ile ilgili yapılan beyanların “sır” ve “mahremiyet” kapsamında değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Bu kez farklı

Daha önceki Varlık Barışı düzenlemelerinden farklı olarak, bu kez;

• Devlet beyanlar üzerinden vergi almayacak,

• Varlıkların Türkiye’de muhafazası hatta menkul kıymetler için getirilmesi mecburiyeti dahi yok

• Devlet beyanları, merkezi bir sistem içinde toplamıyor, dosyalamıyor.

Amaçlananın, bilgi değişimi, karşılıklı yardımlaşma, kara para ile mücadele, vergi matrahlarının haksız olarak aşınmasını önlemeye dönük yeni döneme girilirken vatandaşlarımıza sorunsuz bir geçiş imkânı sunmak, olduğu ifade ediliyor.

Giderek mali şeffaflığı artan Dünyada, yeni döneme geçiş sorunlarını bertaraf ederek girme imkânı getiriliyor. Bu imkânı iyi değerlendirmek gerek.

Yapılan düzenlemenin diğer açıklamaları üzerinde de durmaya devam edeceğiz.

(Dünya, 05.12.2016)


Okunma Sayısı : 2142
 
Zeki Gündüz
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
Recep Bıyık
İnteraktif Vergi Dairesinde Neler Yapılabilir?
Tüm Yazıları
Erdoğan Öcal
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
Dr. Ahmet Kavak
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
Ersun Bayraktaroğlu
Vergiler vergiler...
Tüm Yazıları
Vedat Özdan
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
Murat Çolakoğlu
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
Cenk Ulu
Yatırım Teşvik Politikamız
Tüm Yazıları
İsmail Bulut
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
Nedim Bayraktaroğlu
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
Tüm Yazarlar