Vergi Portalı

 
 
PwC Business School Yayınları

Sigorta Prim Teşvikleri

İşgücü maliyetlerinin aşağıya çekilmesinde önemli bir enstrüman özelliği taşıyan "Sigorta Prim Teşvikleri " ile ilgili düzenlemelere bakıldığında, bu teşviklerin bir kısmı sosyal güvenlik mevzuatında düzenlenmişken, bir kısmının da farklı mevzuat içerisinde düzenlendiği görülmektedir. Doğal olarak bu durum, işletmeler açısından hem mevzuatın izlenmesini, hem de sigorta primi teşvikleri arasından doğru tercih yapılmasını güçleştirmektedir. Söz konusu güçlük göz önünde bulundurularak dağınık olan mevzuatın topluca ele alındığı bu kitabımız gerek daha önce, gerekse şuanda bizzat görev almış kişiler tarafından uygulamanın örnekli ve uygulamalı olarak anlatılması, ayrıca her bölüm sonundaki özet tablolardaki bilgilerle uygulayıcılara bütünsel bir bakış açısı sunması, mevzuat düzenlemelerine kolayca ulaşma olanağı sağlaması gibi özellikleri ile ilk ve tek eserdir.

Önemli bir boşluğu doldurduğuna inandığımız bu kitabımızın özellikle her kademede ik yöneticilerine, ymm'lere, smmm'lere, hukukuçulara, bilirkişilere ve sigorta prim teşvikleri ile ilgili düzenlemelere ilgi duyan herkese hitap edecek bir kaynak eser olması hedeflenmiştir.

Etiket Fiyatı: 60,00 TL (KDV Dahil)

Bilgi ve sipariş için tıklayınız.


Damga Vergisi Kanunu

Gelirler Başkontrolörü Ekrem Işık tarafından kaleme alınan ve Business School olarak 2.yayınımız olan"Damga Vergisi Kanunu"kitabımız çıktı. Başvuru kaynağınız olacak bu kitapta ilgili kanun maddeleri Maliye Bakanlığı'nın tebliğlerindeki hükümler, Gelir idaresi Başkanlığı sirkülerleri ve özelgeler, Danıştay Kararları ve Vergi Dairesi Başkanlıkları' nın karşılaştıkları konular ile ilgili vermiş oldukları özelgeler ele alınarak kapsamlı olarak açıklanmış ve yorumlanmıştır.

Kitapta Yer alan Bazı Konular:

- Taliki Şart (Erteleyici Şart) taşıyan sözleşmelerin Damga Vergisi

- Vekaletnameler Damga Vergisine tabi midir?

- Otokopili (Kendiliğinden Kopyalı) olarak düzenlenen kağıtların Damga Vergisi

- Damga Vergisinde zaman aşımı

- Damga Vergisinde hükmünden yararlanma ne demektir?

- Zaman aşımına uğrayan kağıtların tekrar vergiye tabi olması

- Ciro üzerinden yapılan sözleşmelerin Damga Vergisi

- Kapıcı ücretleri Damga Vergisine tabi midir?

- Damga Vergisinde iade

- Garanti belgeleri Damga Vergisine tabi midir?

Etiket Fiyatı: 80,00 TL (KDV ve Kargo Dahil)

Bilgi ve sipariş için tıklayınız.


Özel Tüketim Vergisi

1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile dolaylı vergi yapımıza yeni bir vergi eklenmiştir. ÖTV uygulamasının başlamasından itibaren geçen on yılda konu ile ilgili sorularda artış olduğu gözlenmektedir. Bu sorulara cevap bulunmasında yardımcı olmak üzere, ÖTV uygulamasına ilişkin teoriye ve pratiğe yönelik çok fazla yayın bulunmadığı bir gerçektir.

Bu kitap, mükelleflerin ve uygulayıcıların ÖTV ile ilgili yorumlarında göz atabilecekleri bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. ÖTV’nin tarihçesi ve genel açıklamalar, vergi uygulamasına ilişkin açıklamalar, ÖTV ile ilgili mevuzat hükümleri ve diğer ekler bölümlerinden oluşan kitabın uygulayıcılara, meslek mensuplarına, öğrencilere faydalı olacağı düşünülmüştür.

Etiket Fiyatı: 80,00 TL (KDV ve Kargo Dahil)

Bilgi ve sipariş için tıklayınız.


Katma Değer Vergisinde Tevkifata Tabi İşlemler ile İade Usul ve Esasları

Bilindiği üzere vergi idaresi gerekli gördüğü durumlarda vergi alacağını garanti altına alabilmek için bazı önlemlere başvurabilmekte ve vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilmektedir. Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulaması da bu kapsamda getirilmiş bir düzenlemedir.

Bu kitabımızda, yapılan son düzenlemeler dikkate alınarak tevkifata tabi teslim ve hizmetler ayrıntılı olarak uygulamalı ve örnekli olarak açıklanmış, yine tevkifata tabi işlemler ile ilgili iade usul ve esasları eski ve yeni uygulama karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Etiket Fiyatı: 50,00 TL (KDV ve Kargo Dahil)

Bilgi ve sipariş için tıklayınız.


Giderler ve İndirimler

PwC Türkiye Mevzuat, Araştırma ve Eğitim Başkanı Recep Bıyık ve GİB Eski Daire Başkanı, YMM Aydın Kıratlı’nın hazırladığı Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Giderler ve İndirimler Kitabı yayınlandı.

Etiket Fiyatı: 80,00 TL (KDV Dahil)

Bilgi ve sipariş için tıklayınız.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler