Vergi Portalı

 
 
Değerli Kâğıt Bedelleri

Değerli Kâğıdın Cinsi

Bedel (TL)

Genel Tebliğ

1 – Noter kâğıtları

Muhesabat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No: 56

a) Noter kâğıdı

11,00

b) Beyanname

11,00

c) Protesto, vekâletname, re’sen senet

22,00

2 – (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

3 – Pasaportlar

108,00

4 – İkamet izni

72,00

5 – (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

6 –

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

18,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

18,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

37,00

7 – Aile cüzdanları

98,50

8 – (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

9 – Sürücü belgeleri

134,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

134,00

11 – (Mülga: 06.01.2017-680 KHK/35. Md)

12 – Motorlu araç tescil belgesi

120,00

13 – İş makinesi tescil belgesi

100,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

6,50

15 – Mavi kart

10,00

16 – Yabancı çalışma izin belgesi

72,00

17 – Çalışma izni muafiyet belgesi

72,00


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler