Vergi Portalı

 
 
Kıdem Tazminatı Tavanı

01.01.2017-30.06.2017 Dönemi

23.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 03.01.2017 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2017 – 30.06.2017 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 4.426,16 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)


Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,096058

Taban Aylık Katsayısı

1,503595

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

144,087

8.000 x Aylık katsayısı

768,464

500 x Aylık katsayısı

48,029

1.000 x Taban aylık katsayısı

1.503,595

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

1.961,98465

TOPLAM

4.426,16 

2016 Yılı

01.01.2016 – 30.06.2016 Dönemi

23.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 04.01.2016 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2016 – 30.06.2016 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatıtavanı 4.092,53 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

 

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

 

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

133,2255

8.000 x Aylık katsayısı

710,536

500 x Aylık katsayısı

44,4085

1.000 x Taban aylık katsayısı

1.390,277

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

1.814,087225

TOPLAM

4.092,53

2015 Yılı

01.09.2015 – 31.12.2015 Dönemi

27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8057 No.lu Kararname ile değişen 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlardan Ek göstergesi 7.600 (dahil) - 8.400 (hariç) arasında olanlar % 215'ine yükseltilmiştir. en yüksek devlet memurunun emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan emeklilik keseneği ve kurum karşılığı oranı % 200’den % 215’e yükseltilmiştir.

Yapılan düzenleme sonrası Kıdem Tazminatı Tavanın hesaplaması aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

124,63

8.000 x Aylık katsayısı

664,67

500 x Aylık katsayısı

41,54

1.000 x Taban aylık katsayısı

1.300,54

9.500 x Aylık katsayısı x 2

1.696,99

TOPLAM

3.828,37

01.07.2015 – 31.08.2015 Dönemi

2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararıyla belirlenen katsayılar çerçevesinde,

14.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme” ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 03.07.2015 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.07.2015 – 31.08.2015 döneminde uygulanacak olankıdem tazminatı tavanı 3.709,98 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,083084

Taban Aylık Katsayısı

1,30054

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

124,63

8.000 x Aylık katsayısı

664,67

500 x Aylık katsayısı

41,54

1.000 x Taban aylık katsayısı

1.300,54

9.500 x Aylık katsayısı x 2

1.578,60

TOPLAM

3.709,98

01.01.2015 – 30.07.2015 Dönemi

Yeni katsayılar çerçevesinde, 01.01.2015 – 30.07.2015 döneminde uygulanacak olankıdem tazminatı tavanı 3.541,37TLolmaktadır.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 200 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 01.01.2011 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,079308

Taban Aylık Katsayısı

1,24144

HESAPLAMA

1.500 x 0,079308

118,962

8.000 x 0,079308

634,464

500 x 0,079308

39,654

1.000 x 1,24144

1.241,44

9.500 x 0,079308x2

1.506,852

TOPLAM

3.541,37


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Haziran 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler