Vergi Portalı

 
 
 
Araştırmalarımız
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamaları Ve Yöneticilerin Bu Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları, Ortak ve Yöneticilerin Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması,
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamaları Ve Yöneticilerin Bu Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

2003 yılında yürürlüğe giren Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1932 yılında yürürlüğe girmiş olan 1918 sayılı Kaçakçılığı Men ve Takibine Dair Kanun yürürlükten kalkmıştır. Eski kanun ekonomik sonuçlara hapis cezası verilmesi anlayışını benimserken, yeni kanun günümüz koşullarına uygun olarak sadece ekonomik sonucu olan suçlara ekonomik ceza verilmesi yönünde hazırlanmıştır. Her ne kadar yeni kanun hapis cezası yerine para cezasına ağırlık vermiş olsa da yeni kanun kapsamında da fiile bağlı olarak hapis cezası yaptırımı yer almaktadır.

Firmaların neredeyse tamamı birer “Gümrük Müşaviri” ile çalışsa da gümrük operasyonları sonucu doğabilecek olumsuzluklar nedeniyle gümrük müşavirleri ile birlikte firma yönetici ve sorumluları da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nedeniyle büyük problemler yaşayabilmektedirler. Bu nedenle suç teşkil eden fiiller ve ilgili yaptırımlar konularında bilgili ve duyarlı olmak gerekmektedir.

Bu konudaki araştırmalarımız ile, gerek firmaların gerekse üst düzey yöneticilerinin karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgemek amaçlanmaktadır.

Ortak ve Yöneticilerin Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması

Şirket ortak ve yöneticilerinin Gümrük Kanunundan kaynaklanan “mali” sorumlulukları yanında şirketin kanunlara aykırı işlemleri nedeniyle “cezai” sorumlulukları da oluşabilmektedir.

Ayrıca, Pasaport Kanunu’nun 22. maddesinde, pasaport vermeye yetkili olan makamlara, vergi borçlusu olduğu bildirilmiş olanlara pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceği belirtilmektedir.

Yaptığımız çalışmalar sırasında, birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalışmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade işe yeterli dikkati gösteremediğini gözlemledik. Bu konuda çalışmalarımızla üst düzey yöneticilere destek olmayı amaçlıyoruz.

 

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler