Vergi Portalı

 
 
 
Vergi Uyuşmazlıkları - Danışmanlık Hizmetlerimiz
Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı, vergi incelemesine başlanacağının yazı ile bildirilmesinden, uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar olan süreçte, uyuşmazlığın çözümlenmesi ile ilgili olarak yapılması gereken işlemleri kapsamaktadır.
Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetlerimizi aşağıdaki başlıklar halinde özetlememiz mümkündür.

 • “Vergi incelemeleri sırasında” verilen danışmanlık hizmetleri,
   - İnceleme elemanları ile görüşmeler yapılması, inceleme elemanları ile yapılan görüşmelerde hukuki /teknik destek hizmeti verilmesi,

   - Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen tutanakların gözden geçirilmesi, imzalanması esnasında görüş bildirilmesi,

   - Vergi inceleme raporunun değerlendirilmesi,

   - Uyuşmazlık konusu vergi borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve toplam tarhiyat tutarının belirlenmesi,
 • “Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulması
   - Uyuşmazlıkla ilgili konunun, mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi,

   - Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • “Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiz
   - Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma fırsatlarının değerlendirilmesi,

   - Uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,

   - Uzlaşma görüşmesinde kullanılabilecek dayanakların belirlenmesi,

   - Uzlaşma komisyonuna verilecek detaylı dayanak raporunun hazırlanması,

   - Uzlaşma neticesinde yapılacak faiz hesaplamalarının kontrolü,
 • “Dava aşamasında” verilen hizmetlerimiz ,
   - Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,

   - Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması,

   - Literatür taraması,

   - Emsal karar taraması,

   - Duruşmalarda mali müşavir sıfatıyla şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması,
 • “Dava veya uzlaşma sonrasında” verilen hizmetler,
   - Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü,

   - Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü,

   - Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü.
 •  

  Güncel

  TC. Resmi Gazete

  19 Haziran 2018
  Gazete Içerigi

  Mini Anket

  Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


  Sonuçlar Diğer Anketler