Vergi Portalı

 
 
 
Ekibimiz
Vergi ve gümrük uyuşmazlıkları konusunda uzmanlaşmış ekibimiz hakkında kişisel bilgiler aşağıda verilmiştir. Ekibimizle bu konularda dilediğiniz zaman irtibata geçebilirsiniz.

Zeki Gündüz,YMM, Ortak

E-Posta: zeki.gunduz@tr.pwc.com

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan GÜNDÜZ, sekiz yıl Maliye Müfettişliği yaptıktan sonra firmamıza 1992 yılında Vergi Müdürü olarak katılmıştır. 01.01.1997 tarihinden itibaren ortak olarak görev yapmaktadır. Maliye Müfettişliği sırasında özel ve kamuya ait işletmelerde vergi incelemelerinde, ayrıca Maliye Bakanlığı’nın çeşitli birimlerindeki teftişlerde görev almış, Maliye Bakanlığı görevlisi olarak bir yıl İngiltere’de mesleki çalışmalar yapmıştır.

Tüm sektörlerde yerel, uluslararası pek çok projede görev alan GÜNDÜZ Transfer Fiyatlamaları, ilaç sektörü ve vergi ve gümrük uyuşmazlıkları grup liderliğini sürdürmektedir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmasının da etkili olduğunu düşündüğümüz farklı yaklaşımlarıyla “vergi ve gümrük uyuşmazlıkları” konusunda önde gelen uzmanlardandır.

Zeki Gündüz aşağıda başlıkları verilen;

  “Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamaları”

  “Serbest Bölgelerden Mal ve Hizmet Alımlarında Uygun Fiyat”

  “Örtülü Kazanç Dağıtımı” (Transfer Fiyatları)

  “Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Vergi Karşısındaki Durumu”

  “Yönetici ve Ortakların Vergiden Doğan Sorumlulukları”

  “İrtibat Bürosu Faaliyetlerinin Vergi Karşısındaki Durumu”

  “Örtülü Sermaye”, “Vergi İncelemelerinde Süreç Yönetimi”

  “Vergi Uyuşmazlıkları” ve benzeri konularda seminer ve eğitimler vermiştir.

Yeminli Mali Müşavirlik unvanını haiz GÜNDÜZ, kariyeri boyunca İYMM Odası, Mali İdare, yayın kuruluşları, meslek odaları, diğer kurumlar ve şirketimizce düzenlenen pek çok seminere konuşmacı, eğitimci olarak katılmış, mali konularda birçok komisyonda görev almış ve yayın organlarında çok sayıda makalesi yayınlanmıştır.

Mesleki çalışmalar yanında, halen TEHAV, Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği, Ülke Politikaları Vakfı, İYMMO Platformu, TÜSİAD, YASED Vergi Komisyonu üyesi olarak sosyal çalışmalar sürdüren Gündüz’ün PwC yayını veya aylık ekonomi dergileri eki şeklinde basılmış çok sayıda çalışması mevcuttur.

1992 yılından beri “Vergi Bültenleri”ni yayınlayan Gündüz, “Vergi Portalı” editörü ve yöneticisi, Maliye Yazıları Dergisi Yazı Kurulu, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi Yayın Kurulu üyesidir.GÜNDÜZ, İngilizce bilmektedir.

Cenk Ulu; Ortak

E-Posta: cenk.ulu@tr.pwc.com

Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olan ULU, Avrupa Birliği tarafından sınavla verilen Jean Monnet bursuna almaya hak kazanarak İngiltere’de “The University of Nottingham”dan MBA derecesini almaya hak kazanmıştır. ULU’nun “Türkiye’deki Batılı Ortak Girişimlerle” ilgili bir MBA tezi ile “ Dış Ticarette Standardizasyon” başlıklı bir gümrük uzmanlık tezi bulunmaktadır.

1996-2000 yılları arasında beş yıl süre ile Gümrük Müsteşarlığında Gümrük Uzmanı olarak çalışmıştır. Bu görevi sırasında özellikle gümrük birliği uygulamaları ve Avrupa Birliği konularında çalışmalar yapmıştır.

Ocak 2001''de firmamıza katılan ULU, Dış Ticaret ve Gümrük uygulamaları, Katma Değer Vergisi Uygulamaları, Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları, Kambiyo Uygulamaları, Yatırım Teşviş Uygulamaları, Serbest Bölgeler, Transit Ticaret, Avrupa Birliği ve GATT konularında uzmanlaşmıştır.

Cenk aynı zamanda şirketimizin verdiği Gümrük, Dış Ticaret, Teşvik ve Serbest Bölgeler Seminerlerinde de konuşmacı olarak rol almaktadır.

Yabancı Sermaye Derneği (YASED)nde de “Gümrük ve Standartlar Komitesini” yürüten Cenk çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler