Vergi Portalı

 
 
 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23. maddesinde 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, 6183 sayılı Kanun’un yurt dışı çıkış yasağını düzenleyen 36/A maddesi hükmünün uygulama alanı kalmamıştır.

Bu nedenle, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 23.09.2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanun’un 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış yasağı uygulanması mümkün değildir.

Öte yandan, 23.09.2010 tarihinden önce uygulanmış olan yurt dışı çıkış yasakları, borçluların başvuruları aranmaksızın kaldırılmıştır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler