Vergi Portalı

 
 
 
Gelir Vergisi Tevkifatı Oranları

ÖDEME TÜRÜ

GVK İLGİLİ MADDE

STOPAJ OR. (%)

BKK

TARİH /NO

ÜCRETLER

94/1

GV TARİFESİ

12.01.2009

2009/14592

SPORCU ÜCRETLERİ

-

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan ödemeler

Geç. Md. 72

15

-

-

-

Lig usulüne tabi spor dallarında en üst altı ligdeki sporculara yapılan ödemeler

Geç. Md. 72

10

-

-

-

Lig usulüne tabi spor dallarında diğer liglerdeki sporculara yapılan ödemeler

Geç. Md. 72

5

-

-

-

Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler

Geç. Md. 72

5

-

-

-

Milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemeler

Geç. Md. 72

5

-

-

JOKEY, JOKEY YAMAKLARI VE ANTRENÖR ÜCRETLERİ

Geç. Md. 68

20

-

-

SERBEST MESLEK İŞLERİ DOLAYISIYLA YAPILAN ÖDEMELER

-

GVK md. 18 kapsamındaki işler

94/2-a

17

12.01.2009

2009/14592

-

Diğer işler

94/2-b

20

12.01.2009

2009/14592

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ İSTİHKAKLARI

94/3

3

12.01.2009

2009/14592

DAR MÜKELLEFLERE TELİF VE PATENT HAKLARININ SATIŞI NEDENİYLE YAPILAN ÖDEMELER

94/4

20

12.01.2009

2009/14592

MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER

-

Dernek ve vakıflara (mazbut vakıflar hariç) ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında ödenen

94/5-b

20

12.01.2009

2009/14592

-

Diğer

94/5-a

20

12.01.2009

2009/14592

HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN GVK GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDAKİ KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER

GVK Geç. Md. 67/1

10

22.07.2006

2006/10731

İMKB’DE İŞLEM GÖREN ARACI KURULUŞ VARANTLARINA İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARIN KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (Portföyünün en az % 51’i İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşup, katılma belgeleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulan MKYF’ndan elde edilen gelirler hariç)

Geç. Md. 67/1

10

22.07.2006

2006/10731

KÂR PAYLARI

94/6-b

15

12.01.2009

2009/14592

DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU FAİZLERİ (Eurobondlar hariç)

-

01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlerin faizleri

Geç. Md. 67/1, 2

10

22.07.2006

2006/10731

-

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilenlerin faizleri

94/7

0

12.01.2009

2009/14592

01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU ALIM SATIM KAZANÇLARI (EUROBONDLAR HARİÇ)

Geç. Md. 67/1

10

22.07.2006

2006/10731

DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

GVK 94/7

10

12.01.2009

2009/14592

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

GVK 94/7

7

12.01.2009

2009/14592

-

Vadesi 3-5 yıl olanlar için

GVK 94/7

3

12.01.2009

2009/14592

-

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için

GVK 94/7

0

12.01.2009

2009/14592

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

GVK 94/7

10

12.01.2009

2009/14592

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

GVK 94/7

7

12.01.2009

2009/14592

-

Vadesi 3-5 yıl olanlar için

GVK 94/7

3

12.01.2009

2009/14592

-

Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlar için

GVK 94/7

0

12.01.2009

2009/14592

Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için

GVK 94/7

10

12.01.2009

2009/14592

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER VE KATILIM BANKALARINCA DÖVİZ KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

18

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

13

22.07.2006

2006/10731

MEVDUAT FAİZLERİ

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

12

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

10

22.07.2006

2006/10731

KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

12

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

10

22.07.2006

2006/10731

REPO GELİRLERİ

Geç. Md. 67/4

15

-

-

KAR/ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KAR PAYLARI

Geç. Md. 67/4

15

-

-

MİLLİ PİYANGO BİLETİ SATANLARIN GELİRLERİ

94/10-a

15

12.01.2009

2009/14592

KAPIDAN SATIŞ YAPANLARIN GELİRLERİ

94/10-b

20

12.01.2009

2009/14592

ZİRAİ KAZANÇLAR

-

Hayvan ve hayvan mahsulleri

94/11-a

1 veya 2

12.01.2009

2009/14592

-

Diğer mahsuller

94/11-b

2 veya 4

12.01.2009

2009/14592

-

Bazı hizmetler (ormancılık)

94/11-c

2

12.01.2009

2009/14592

-

Diğer hizmetler

94/11-c

4

12.01.2009

2009/14592

-

Doğrudan gelir desteği ödemeleri

94/11-d

0

12.01.2009

2009/14592

PTT ACENTE GELİRLERİ

94/12

20

12.01.2009

2009/14592

MUAF ESNAFA ÖDEMELER

-

Mal alımı

94/13-a,b,c

2, 5

12.01.2009

2009/14592

-

Hizmet alımı

94/13-a,d

2, 10

12.01.2009

2009/14592

EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE YAPILAN ÖDEMELER

-

10 yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat ödemelerinden (GVK 75/15-a)

94/15

15

12.01.2009

2009/14592

-

10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarlarından (GVK 75/15-b)

94/15

10

12.01.2009

2009/14592

EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİNCE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN YAPILAN ÖDEMELER

-

10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16-a)

94/16-a

15

12.01.2009

2009/14592

-

10 yıl süreyle katkı payı ödenmekle birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlarla, bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16-b)

94/16-b

10

12.01.2009

2009/14592

-

Emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarlarından (GVK 75/16-c)

94/16-c

5

12.01.2009

2009/14592

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. Öte yandan Tabloda, ilgili Bakanlar Kurulu kararı olarak esas karar tarih ve sayıları belirtilmiş olup, bu kararı değiştiren kararlara yer verilmemiştir.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler