Vergi Portalı

 
 
 
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

Genel Tebliğ

İlk 240.000,00 TL için

1,00

10,00

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Seri No: 49

Sonra gelen 570.000,00 TL için

3,00

15,00

Sonra gelen 1.270.000,00 TL için

5,00

20,00

Sonra gelen 2.200.000,00 TL için

7,00

25,00

Matrahın 4.280.000,00 TL’yi aşan bölümü için

10,00

30,00

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler