Vergi Portalı

 
 
 
Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

2018 Yılı

Tutar (TL)

Genel Tebliğ

Evlatlıklar dâhil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

202.154,00 TL

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Seri No: 49

Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

404.556,00 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

4.656,00 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

4.656,00 TL2017 Yılı

İstisna Tutarları

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile14/3/2007tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk 210.000 TL için

1

10

Sonra gelen 500.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.000.000 TL için

7

25

Matrahın 3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler