Vergi Portalı

 
 
 
Çocuk Yardımı

Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

• Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,

• Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,

öngörülmüştür.

Devletçe verilen çocuk zammı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202. maddesinde aile yardımı adı altında düzenlenmiş olup, bu maddede, yardımın çocuklardan her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarına, belirlenen memur maaş katsayısıyla;

• 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,

• Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

01.01.2017-30.06.2017 Dönemi

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 03.01.2017 tarihli Genelgesiyle, 01.01.2017-30.06.2017 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,096058 olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2017 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

Hesap şekli

Tutar (TL)

0-6 yaş grubu için

500 x Aylık katsayı

48,03 TL

Diğer çocuklar için

250 x Aylık katsayı

24,01 TL


01.01.2017-31.12.2017 Dönemi

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün, 04.07.2017 tarihli Genelgesiyle, 01.07.2017-31.12.2017 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,102706 olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

Hesap şekli

Tutar (TL)

0-6 yaş grubu için

500 x Aylık katsayı

51,35 TL

Diğer çocuklar için

250 x Aylık katsayı

25,68 TL 

Güncel

TC. Resmi Gazete

23 Ocak 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler