Vergi Portalı

 
 
KKTC Gündelik Tutarları

2018 Yılı

16.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 161,15 TL’dir. Bu çerçevede 2018 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.


2017 Yılı

20.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 150,60 TL’dir. Bu çerçevede 2017 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.

2016 Yılı

01.01.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7128 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar” ile KKTC’ye yapılacak seyahatlerde Başbakanlık Müsteşarı için belirlenen gündelik tutarı 131,55 TL’dir. 2016 yılı için yeni bir belirleme yapılıncaya kadar, 2016 yılında KKTC’ye yapılacak seyahatler nedeniyle personele ödenen harcırah gündeliğinin bu tutardaki kısmı gelir vergisinden istisnadır.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler