Vergi Portalı

 
 
 
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.12.2015 tarih ve 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 54,90 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2016 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Brüt Ücret

1.647,00

SSK Primi İşçi Hissesi

230,58

İSP İşçi Hissesi

16,47

Gelir Vergisi Matrahı

1.399,95

Gelir Vergisi

209,99

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

86,46

Damga Vergisi

12,50

Toplam Kesinti

346,01

Net Ücret

1.300,99

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır. Yeni bir düzenleme yapılmaması durumunda, Ekim ayı itibariyle bir üst gelir dilinmine geçileceğinden vergi tutarı değiecektir.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2016 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.


AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

1.647,00

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

230,58

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

16,47

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

1.399,95

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

209,99

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

123,53

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

86,46

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

12,50

TOPLAM VERGİ TUTARI

98,96

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

247,05

NET ÜCRET

1.300,99

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

255,29

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

32,94

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

1.935,23

TOPLAM VERGİ TUTARI

98,96

TOPLAM PRİM TUTARI

535,28

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

634,24

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77

Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

08 Aralık 2016
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler