Vergi Portalı

 
 
 
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

2018 Yılı

Asgari ücret, 01.01.2018 tarihi itibariyle değişmiştir. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari ücretin işverene maliyeti ile sigorta primine esas taban ve tavan tutarları yer almaktadır.

1. Asgari Ücret

30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.12.2017 tarih ve 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2018 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Brüt Ücret

2.029,50

SSK Primi İşçi Hissesi

284,13

İSP İşçi Hissesi

20,30

Gelir Vergisi Matrahı

1.725,07

Gelir Vergisi

258,76

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

106,55

Damga Vergisi

15,40

Toplam Kesinti

426,38

Net Ücret

1.603,12

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.


2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2018 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.


AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

2.029,50

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

284,13

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

20,30

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

1.725,07

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

258,76

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

152,21

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

106,55

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

15,40

TOPLAM VERGİ TUTARI

121,95

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

304,43

NET ÜCRET

1.603,12

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

314,57

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

40,59

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2.384,66

TOPLAM VERGİ TUTARI

121,95

TOPLAM PRİM TUTARI

659,59

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

781,54

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77

Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır


2017 Yılı

Asgari ücret, 01.01.2017 tarihi itibariyle değişmiştir. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari ücretin işverene maliyeti ile sigorta primine esas taban ve tavan tutarları yer almaktadır.

1. Asgari Ücret

30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.12.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 59,25 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2017 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Brüt Ücret

1.777,50

SSK Primi İşçi Hissesi

248,85

İSP İşçi Hissesi

17,78

Gelir Vergisi Matrahı

1.510,87

Gelir Vergisi

226,63

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

93,32

Damga Vergisi

13,49

Toplam Kesinti

373,44

Net Ücret

1.404,06

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2017 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.


AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

1.777,50

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

248,85

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

17,78

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

1.510,87

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

226,63

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

133,31

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

93,32

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

13,49

TOPLAM VERGİ TUTARI

106,81

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

266,63

NET ÜCRET

1.404,06

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

275,51

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

35,55

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2.088,56

TOPLAM VERGİ TUTARI

106,81

TOPLAM PRİM TUTARI

577,69

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

684,50

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77

Not:- Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı dikkate alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler