Vergi Portalı

 
 
 
Çevre Temizlik Vergisi Tutarları

01.01.2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları 29.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 50 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

a) Konutlara ait çevre temizlik vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle m3 başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

b) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.


Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.900

2.200

1.800

1.600

1.370

2. Grup

1.800

1.370

1.100

900

800

3. Grup

1.370

900

800

570

450

4. Grup

570

450

340

290

220

5. Grup

340

290

200

190

160

6. Grup

190

160

100

90

68

7. Grup

68

53

37

32

24

Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.625

2.750

2.250

2.000

1.712

2. Grup

2.250

1.712

1.375

1.125

1.000

3. Grup

1.712

1.125

1.000

712

562

4. Grup

712

562

425

362

275

5. Grup

425

362

250

237

200

6. Grup

237

200

125

112

85

7. Grup

85

66

46

40

30

Not: Belediye Gelirleri Kanunu’nun 44. maddesi uyarınca büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu tutarlar 2018 yılı için 50 seri no’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, (büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere) kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanır, İndirimli çevre temizlik vergisi tutarları Belediye Gelirleri Kanunu 50 seri no’lu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler