Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Mali Takvim
Mali Takvim Mali yükümlülükler takvimi

OCAK 2017

02/01/2017

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi

02/01/2017

2017 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

02/01/2017

Kasım 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

02/01/2017

6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 13. taksit ödemesi

10/01/2017

16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

10/01/2017

16-31 Aralık 2016 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

16/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

20/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

20/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

20/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

23/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

23/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

23/01/2017

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

23/01/2017

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

24/01/2017

1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi

24/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

24/01/2017

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25/01/2017

1-15 Ocak 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

26/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/01/2017

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi

26/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/01/2017

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

26/01/2017

Ekim-Kasım-Aralık 2016 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi

26/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi

31/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

31/01/2017

6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi

31/01/2017

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi

31/01/2017

Yıllık Harçların Ödemesi

31/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

31/01/2017

2016 Yılında Kullanılan Defterlerin 2017 yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik

31/01/2017

Aralık 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler