Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> İş Hayatı
Hanehalkı işgücü istatistikleri
Türkiye’de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 10,5 oldu - İşsiz sayısı aynı dönemde 2 milyon 944 binden 3 milyon 64 bin kişiye çıktı - Eylül ayında genç işsizlik oranı yüzde 19,1 olarak hesaplandı

15.12.2014-Türkiye’de işsizlik oranı, eylülde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 10,5 oldu.İşsiz sayısı aynı dönemde 2 milyon 944 binden 3 milyon 64 bin kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) eylül ayına ilişkin hanehalkıişgücüistatistikleriniaçıkladı.

Buna göre,Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı eylülde 3milyon 64bin kişi oldu. İşsizlik oranı yüzde 10,5seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,1, kadınlarda yüzde 13,6oldu. Aynı dönemdetarımdışı işsizlik oranı yüzde 12,7olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 19,1iken,15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 10,7olarak gerçekleşti.

Aynı ayda 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin sayısı 26milyon 169bin kişi, istihdam oranı yüzde 45,8oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,2kadınlarda ise yüzde 26,8olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 5milyon 625bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 20 milyon 545 bin kişi oldu.İstihdam edilenlerin yüzde 21,5’i tarım, yüzde 20,3’ü sanayi, yüzde 7,5’i inşaat, yüzde 50,7’si hizmetler sektöründe yer aldı.

Türkiye genelinde eylülayına ilişkinmevsim etkilerinden arındırılmamış temelişgücügöstergeleri şöyle:

Toplam

Erkek

Kadın

15 ve daha yukarı yaştakiler

Nüfus (bin/kişi)

57,175

28,238

28,937

İşgücü(bin kişi)

29,233

20,244

8,989

İstihdam (bin kişi)

26,169

18,400

7,769

Tarım

5.625

2,954

2,671

Tarım dışı

20,545

15,447

5,098

İşsiz (bin kişi)

3.064

1,844

1,220

İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi)

27.942

7,993

19,948

İşgücüne katılma oranı (yüzde)

51,1

71,7

31,1

İstihdam oranı (yüzde)

45,8

65,2

26,8

İşsizlikoranı (yüzde)

10,5

9,1

13,6

Tarım dışıişsizlikoranı (yüzde)

12,7

10,4

19,1

15-64 yaş grubu

İşgücüne katılma oranı (yüzde)

55,8

77,1

34,5

İstihdam (bin kişi)

49,9

70

29,7

İşsizlikoranı (yüzde)

10,7

9,3

13,8

Tarım dışıişsizlikoranı (yüzde)

12,8

10,4

19,2

Genç nüfusta (15-24 yaş)işsizlik

19,1

16,6

23,8

Eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısı bir önceki döneme göre 103 bin kişi arttı -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan kayıtdışı çalışanların oranı eylülde yüzde 35,7 oldu

Eylülde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısı,bir önceki döneme göre 103 bin kişiarttı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK)eylül ayına ilişkin hanehalkı işgücü istatistiklerine göre, işgücü nüfusu 29 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 51,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 kadınlarda ise yüzde 31,1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı eylülde ağustosa göre98 bin kişi artarak 25 milyon 916 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,1 puan artarakyüzde45,3 oldu.Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2014 yılı eylül döneminde, bir önceki döneme göre 103bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak yüzde10,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ileyüzde50,7 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 49 bin kişiylehizmet ve sanayisektörleringerçekleşti.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı söz konusudönemde yüzde 35,7 olarak gerçekleşti. Bu oran tarım sektöründe yüzde 83,9 iken, tarım dışı sektörlerde yüzde 22,5 oldu.

Ücretli ve yevmiyeli sayısı17 milyon 298 bin

İstihdam edilen 26 milyon 169 bin kişinin17milyon 298binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli ve yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,1’ekarşılık geldi.İstihdam edilenlerin4 milyon410 binini (yüzde 16,9)kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 262 binini (yüzde 12,5) ücretsiz aile işçilerive 1 milyon 200 binini (yüzde 4,6) işverenler oluşturdu.

TÜİK’in sonverilerine göre 2010-2014döneminde aylar ve yıllar itibarıylaişsizlikoranları şöyle:

2010

2011

2012

2013

2014

Ocak

13,6

11,1

9,3

9,7

10,3

Şubat

13,5

10,7

9,6

9,7

10,2

Mart

12,8

10,1

9,1

9,4

9,7

Nisan

11,3

9,3

8,2

8,7

9

Mayıs

10,3

8,9

7,6

8,2

8,8

Haziran

9,9

8,7

7,3

8,1

9,1

Temmuz

9,9

8,6

7,6

8,6

9,8

Ağustos

10,6

8,5

8

9

10,1

Eylül

10,6

8,2

8,3

9,2

10,5

Ekim

10,5

8,4

8,3

9,1

Kasım

10,2

8,4

8,6

9,3

Aralık

10,6

9

9,3

9,6

YILLIK

11,1

9,1

8,4

9

(AA)

Okunma sayısı: 13695  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler