Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Yeni Torba Yasa
6552 Sayılı Torba Yasa
Bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren Torba Kanun

 

Yasal Düzenlemeler

Kanun

6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Genel Tebliğler

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)/Ekler

6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No:1)

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ

İç Genelge

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No: 2014/1)

SGK Genelgeleri

3201 Sayılı Kanun Uygulamaları (14.07.2014 Tarih ve 2014-19 Sayılı)

Kurum Alacaklarının Geçici 60 ıncı Madde Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar (25/09/2014 Tarih ve 2014-26 sayılı)

6552 Sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler(28/10/2014 Tarih ve 2014-29 sayılı)

6552 Sayılı Kanuna İlişkin Dava ve İcra Takibi Uygulamaları (30/10/2014 Tarih ve 2014-30 sayılı)

SGK Duyuruları

5510-4/1-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu

Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenmesine İlişkin SGK Duyurusu

 

Bültenler

Vergi Bültenleri

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (30.09.2014 Tarih ve 2014/60 Sayılı)

Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun (12.09.2014 Tarih ve 2014/58 Sayılı)

Sosyal Güvenlik Bültenleri

6552 Sayılı Torba Kanunla SGK Dava ve İcra Takibi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler (12.11.2014 Tarih ve 2014/56 Sayılı)

6552 Sayılı Torba Kanunla Tahsis (Emeklilik) Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler Hakkında SGK Genelgesi (11.11.2014 Tarih ve 2015/55 Sayılı)

6552 Sayılı Torba Kanunla Ar-Ge Sigorta Primi Teşvikinde Yapılan Değişiklik (20.10.2014 Tarih ve 2014/52 Sayılı)

5510-4/1-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yapılandırma Başvurularının e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu (09.10.2014 Tarih ve 2014/51 Sayılı)

Torba Kanunla 3201 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklikler Hakkında SGK Genelgesi (09.10.2014 Tarih ve 2014/50 Sayılı)

Bağ-Kur Prim Borçlarının Yapılandırılması Halinde Ödenecek Tutarlarının Görüntülenebilmesine İlişkin SGK Duyurusu (02.10.2014 Tarih ve 2014/49 Sayılı)

6552 Sayılı Torba Kanuna Göre SGK’ya Olan Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı (02.10.2014 Tarih ve 2014/48 Sayılı)

6552 Sayılı Torba Kanundaki Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri (16.09.2014 Tarih ve 2014/47 Sayılı)

İş Hukuku Bülteni

6552 Sayılı Torba Kanun ile İş Hukuku Alanında Getirilen Düzenlemeler (12.09.2014 Tarih ve 2014/1 Sayılı)

 

Makaleler

Ar-Ge Sigorta Primi Teşvikindeki Beş Yıllık Süre Sınırlaması Kaldırıldı! (Celal Özcan - 22.10.2014)

Torba Kanun ve Kanun Koyma Sanatı (Tayfun Ercan - 03.10.2014)

Torba Yasa’da Muvazaa ve Alt İşverenlik Düzenlemeleri (Rıza Eroğlu - 03.10.2014)

Kasa ve Ortaklar Cari Hesabı Düzeltmesinde Son Fırsat (Recep Bıyık - 19.09.2014)

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (Recep Bıyık - 17.09.2014)

 

Videolar

6552 Sayılı Yasaya Göre SGK'ya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

6552 Sayılı Yasa Uyarınca Yabancıların Sosyal Güvenlik Muafiyetinde Yapılan Değişiklikler

6552 Sayılı Torba Kanun Uyarınca SGK'ya Açılacak Davalar

6552 Sayılı Yasa Uyarınca Yabancıların Sosyal Güvenlik Muafiyetinde Yapılan Değişiklikler

 

Diğer Yayınlar

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna İlişkin Bilgi Notu (TBMM)

Esas Komisyon Raporu ve Gerekçesi (TBMM)

 

Rehber ve Broşürler

6552 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Rehberi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına İlişkin Rehber

Kasa ve Ortaklar Cari Hesap Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Broşür

Motorlu Taşıtlar Vergisi Trafik Para Cezası ve Araç Muayenesi Borçlarına İlişkin Broşür

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür

Trafik tescil kayıtlarının silinmesi uygulamasına ilişkin rehber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler