Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Aile Şirketleri
Aile Şirketleri Danışmanlığı
Biz PricewaterhouseCoopers olarak, Aile şirketlerini hisselerinin en az %51’i bir aile veya birbirleri ile yakın bağlantılı ailelerin kontrolünde olan ve üst düzey yönetim kadrosunun çoğunluğunu aile üyelerinin oluşturduğu, şirket sahiplerinin şirket yönetiminde günlük sorumluluklara sahip olduğu şirketler olarak tanımlıyoruz.

Aile şirketi nedir?

Aile şirketleri, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada iş hayatının en yaygın şirket biçimidir. Bu şirketler milyonlarca kişiyi istihdam eder ve dünyadaki servetin ve gelirin önemli bir bölümünü üretirler. Aslına bakılırsa, bu şirketler daha geniş bir hissedar tabanına sahip şirketlerden genellikle daha yüksek karlar elde eden şirketlerdir.

Günümüzde, dünya ekonomisinde aile şirketleri önemli bir rol oynamaktadır. Bu şirketlerin ne kadar önemli olduklarının bir ölçüsü, aile ya da aileler tarafından kontrol edilen kayıtlı şirketlerin bütün şirketlere oranıdır -bu rakam Avrupa Birliği’nde (“AB”) %50’nin üzerinde, Latin Amerika’da %65 ile %90 arasında ve ABD’de ise %95’in üzerindedir.

İkinci bir ölçüt ise ekonomik güçleridir. Aile şirketleri AB üyesi ülkelerdeki gayrisafi milli hasılanın (GSMH) %35 ila %65’ini, Kuzey Amerika’daki GSMH’nin yaklaşık %40 ila %45’ini, Latin Amerika’daki GSMH’nin %50 ila %70’ini ve Asya’daki GSMH’nin ise %82’sini üretmektedirler.

Ülkemizde ise %95’ini aile şirketlerinin oluşturduğu ve sermaye piyasalarının sığlığı nedeniyle sadece orta ve küçük ölçekliler değil, büyük ölçekli şirketlerin de “aile şirketi” olduğu bir gerçektir.

Ekibimiz

Mehmet Karakurt

Aile Şirketi Hizmetleri Lideri

Tel: +90 (232) 497 7002


PwC Türkiye aile şirketleri hizmetleri, yaklaşım ve yayınlarımız hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler