Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Yeni TTK
Yeni Türk Ticaret Kanunu
"Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme" Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012’de Yürürlükte…

Yeni Türk Ticaret Kanunu (“Yeni Kanun”) ülkemizde ticari yaşamın geleceğine damga vuracak bir değişim, gerçek anlamda “Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme”. Politik yelpazenin her bölümünden, ticari örgütlenmelere, sivil toplum kuruluşlarından mesleki birliklere kadar yarattığı toplumsal ve politik uzlaşı ile eşine ender rastlanır örnek niteliğinde bir tartışma ve uzlaşmanın sergilendiği hazırlık süreci sonucunda 13 Ocak 2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 14 Şubat 2011 tarihinde resmi gazetede yayımlanan bu Yeni Kanun Türk iş hayatı için çağdaş ve reformcu bir yaklaşımla hazırlandı ve 1 Temmuz 2012’den itibaren yaşamımıza girecek.

Yeni Kanun, şirketlerimizin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli bir fırsat ve zemin hazırlamakta. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek ve Yeni Kanun’u Türk şirketlerinin sağlıklı büyümesi ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak önemli bir değişim projesi olarak benimsemek gerektiğini düşünüyoruz. PwC olarak bu değişim sonucu ulaşılacak etik ve şeffaf yapıların, geleceğin Türk ticari yaşamında ayakta kalacakları ve gelişmeye damga vuracakları görüşündeyiz. Bu anlamda Yeni Kanun’un getirdiği tüm yenilikleri müşterilerimizle paylaşmak ve uygulama safhasına kadar bu yeni döneme her yönden hazır olarak girmelerini sağlamak üzere geniş bir yelpazede en üst düzey servislerimiz ile 30 yıldır olduğu gibi yine Türk iş hayatının hizmetinde olacağız.

Yeni Kanun aslında ticari yaşamın kurallarının yeniden ve çağdaş bir yaklaşım ile tümüyle yeniden tanımlaması mahiyetinde bir yasa. Ticari yaşama getireceği düzenlemeler ile şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından özlenen düzeyi yakalama fırsatı sağlayacak kanunda kurumsal yönetimin, halen halka açık şirketler için öngörülen kurallar bütünü olmasına rağmen esasında tüm işletmelere uygulanması gereken, yatırımcıya güven verme, sürdürülebilir gelişme sağlaması düşüncesi hakim. Bu çerçevede Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun finansal tablo hazırlanması, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda birçok uluslararası standardı Türk Standartları olarak benimsetmekte ve değişimi zorunlu hale getirmektedir. Bu yaklaşım birçok Türk şirketi için önemli bir değişim sürecini ve bu sürece çok iyi hazırlanma gerekliliğini beraberinde getirmektedir.

Yeni Kanun ve ayrıca ilgili Yürürlük Kanunu, belirli maddelerinin kapsamına göre 1 Temmuz 2012 ve 1 Ocak 2013 tarihlerinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak, kanunun getirdiği önemli yenilikler göz önüne alındığında gerek halka açık şirketler gerekse diğer şirketler açısından bu değişiklikleri özümsemek ve gerekli hazırlıkları layıkıyla yapabilmek için 1 Temmuz 2012 tarihine kadar olan sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede hazırlık sürecine hiç zaman kaybetmeden başlanmasının ve geçiş için verilen sürelerin çok iyi değerlendirilmesinin bu olumlu değişimden elde edilecek faydaları en üst seviyeye taşımanın anahtarı olacağına inanıyoruz.

PwC Türkiye olarak ülkemizin ticaret yaşamında önemli bir atılım yaratacak bu yasanın işlevini amaçlandığı şekilde yerine getirebilmesi için bu süreçte toplumsal bir sorumluluk olarakta gördüğümüz görevimizin bilinciyle Yeni Kanun ile ilgili 2007 yılından bu yana Bağımsız Denetim Derneği, TÜRMOB ve TÜSİAD nezdinde kurulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamaya gayret ettik. Yeni Kanun’u en iyi şekilde anlama ve uyum açısından hazırlıklara başlama sürecinde seminerler düzenledik ve bilinirliği sağlamak adına faaliyetlerde bulunduk.

Ayrıca bu çağdaş kanunun kaleme alınmasını üstlenen komisyonun başkanlığını yürüten Sayın Prof. Dr. Ünal Tekinalp’in katılımlarıyla 31 Ocak 2011 tarihinde tüm şirketlerimize açık bir seminer de düzenledik. İnternet sitemizde katılımcıların Yeni Kanun ile ilgili çok önemli detayları birinci ağızdan öğrenme fırsatını buldukları bu seminerin çok kapsamlı bir özetini bulacaksınız.

Yeni Kanun ve uygulamaları konusunda seminerlerimize ve eğitim programlarımıza halen hızla devam etmekteyiz. Bu faaliyetlerimizi yalnız büyük şehirlerde değil Anadolu’nun birçok şehirlerinde de yapmaya devam ediyoruz. Kanun tasarı aşamasındayken kanunun özünü anlatan ve ticaret şirketlerine ilişkin getirilen önemli değişiklikleri içeren “Türk Ticaret Kanunu – Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme” adlı kitabımız rekor sayıda dağıtıma ulaşmıştı. Bu kitabımızı Yeni Kanun’un son haline uygun olacak şekilde güncelledik. Hem internet sitemizde hem de I-pad üzerinde bu kitap ve yeni TTK’ya ilişkin hazırladığımız tüm yayınlarımıza ve bunların ingilizce tercümelerine ulaşabilirsiniz.

Son olarak, Yeni Kanun’a uyum için yapılması gereken iş zamanında, verimli ve doğru olarak planlanıp ve uygulanmasına yardımcı olmak üzere dört aşamadan oluşan “Yol Haritası” ‘nı hazırladık. Yeni Kanun’a uyum yolunda çok yararlı bulacağınızı düşündüğümüz “Yol Haritası” ile bilgi, tecrübe ve uzmanlığımızı 30 yıldır olduğu gibi hizmetinize sunmaktayız.

Başarının Anahtarı Değişimi Doğru Yönetmektir.


Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler için TTKRehberi.com adresini ziyaret ediniz.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler