Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> İlaç Sektörü
PricewaterhouseCoopers Türkiye size nasıl yardımcı olabilir?
Şirketimiz, yerel deneyimi ile birlikte PricewaterhouseCoopers'ın mevcut global bilgi ağını da kullanarak, ilaç ve sağlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tüm operasyonlarında ihtiyaç duyabilecekleri en uygun çözümleri üreterek çok yönlü denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Çözümlerimiz
M&A Insights
Global ilaç sektörü son yıllarda hızlı bir büyüme süreci içerisine girmiştir. Büyümenin sebepleri arasında yaşlı nüfusun artması, patent sürelerinin uzaması, bireysel ilaçların gelişmesi, sosyal güvenlik müesseseleri kapsamının genişlemesi ve yaygınlaşması, biyolojik ve biyoteknoloji ürünlerinin artması ve yaygınlaşması gibi etkenler bulunmaktadır.

Dünya pazarındaki büyümeye paralel olarak, Türkiye'de de ilaç sektörü büyümektedir. Sektör, ilaç üretiminde AB ülkeleri ile karşılaştırılabilir bir düzeye ulaşmıştır. Ayrıca istihdam açısından baktığımızda da Türkiye Avrupa ülkeleri arasından üst sıralarda yer almaktadır.

Türkiye'de ilaç sektörü en fazla yatırım yapılan alanlardan biridir. Yatırımların artmasına paralel olarak sektördeki stratejik ortaklıklar ve birleşmeler de artmaktadır. Pazarın ilerleyen yıllar içerisinde büyüyeceği ön görüldüğünden bu tip ortaklıkların artacağı düşünülmektedir.

Dünyanın birçok ülkesinde ilaç sektörü yasal düzenlemelerle sıkı bir denetim altında tutulmaktadır. Türkiye'de de ilaç sektörü Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemelerine tabidir. Sağlık Bakanlığı'nın 2004 yılında yürürlülüğe koymuş olduğu yeni düzenlemeyle Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırma Sisteminde köklü değişiklikler olmuştur. Bilindiği üzere maliyet esaslı fiyat belirleme yönteminden vazgeçilmiş ve referans ülke uygulaması benimsenmiştir.

Pharma 2020 Final

Türkiye ilaç sektöründeki gelişmelerden biri de, Sosyal Güvenlik reformu çerçevesinde, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağkur ve Emekli Sandığı, Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde tek bir çatı altında birleştirilme çalışmasıdır. Bu reform paketinin mecliste onaylanması ile birlikte herkesin aynı tip hastanelerde tedavi edilebilecek olması beklenmektedir. Diğer bir gelişme ise, 5283 sayılı "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun" gereği, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık tesisleri 18 Şubat 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmiş, bu sağlık tesislerinde faaliyet gösteren ve Kurumun sigortalısının yatarak ve ayakta tedavisine yönelik ilaçların büyük bölümünü karşılayan Kurum eczaneleri de faaliyetlerini sonlandırmıştır. Devir tarihinden bu yana sigortalılar ile hak sahiplerinin tedavileri için gerekli olan ilaçların tamamına yakını SSK ile sözleşmeli serbest eczanelerden karşılanmaktadır. İlaç sektöründeki bu gelişmeler, ilaç şirketlerinin satış ve fiyatlandırma politikalarını önemli bir biçimde değiştirmelerine neden olmuştur.

Hizmetlerimizİlgili Makalelerimizİlgili Bültenlerimiz

İlaç sektörüyle ilgili bültenlerimizi yıllar itibariyle incelemek için tıklayınız.


İlgili Mevzuat
1. Sağlık Mevzuatının İlgili Düzenlemeleri
2. Vergi Mevzuatının İlgili Düzenlemeleri

Kanun maddeleri

 

Kanun

 

Madde Başlığı

 

Madde No

 

Vergi Usul Kanunu

 

Zamanaşımı ve terkin

VUK Md. 113- 115

Yoklama ve inceleme

VUK Md. 127 – 141  

Bilanço Esasında Defter Tutma

VUK Md.182-192  

Kayıt nizamı

VUK Md. 215-219  

Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar

VUK Md. 229-235  

 

Amortismanlar

VUK Md. 313-330  

Vergi Ziyaı

VUK Md. 341  

Vergi Ziyaı Suçu ve Cezası

VUK Md. 344  

Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları

VUK Md. 352  

 

Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

VUK Md. 359-360

Pişmanlık ve Islah

VUK Md. 371  

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme

VUK Md. 376  

Gelir Vergisi Kanunu

 

İndirilecek Giderler

GVK Md. 40

Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler  

GVK Md. 41

 

Ücretler

GVK Md. 61-64

Serbest Meslek Kazancının Tarifi

GVK Md. 65-67

Vergi Tevkifatı

GVK Md. 94

Geçici Vergi 

GVK Mük. Md. 120

Yatırım İndirimi

GVk Geçici Md. 69

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

 

Zarar mahsubu ve Diğer İndirimler  

KVK Md. 9 – 10

 

Kabul edilmeyen indirimler 

KVK Md. 11

Örtülüsermaye 

KVK Md. 12

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı

KVK MD. 13

 

Dar mükellefiyette vergi kesintisi

KVK Md. 30

Katma Değer Vergisi Kanunu

 

Oran

KDVK Md. 28

Vergi İndirimi

KDVK Md. 29  

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi 

KDVK Md. 30

 

İndirimin Belgelendirilmesi 

KDVK Md. 34

Verginin Gider Kaydedilemeyeceği

KDVK Md. 58

II SAYILI LİSTE / A) TEMEL GIDA MADDELERİ

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

 

Madde 9

 

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararlarıİlgili Örnek Muktezalar


İlgili Genel Tebliğler 


İlgili Seminerlerimiz


 

İlgili Haberler


Basın Köşesi

Haziran 2007 Platin Dergisi Haziran 2007 Forbes Dergisi 13 Haziran 2007 Referans 13 Haziran 2007 Referans
16 Haziran 2007 Hürriyet 16 Haziran 2007 Hürriyet Haziran 2007 Businessweek Haziran 2007 Businessweek


E-KitaplarSorumlu Yöneticilerimiz


Vergi :

Zeki Gündüz, Ortak
Tel : +90 212 326 60 80

Nedim Bayraktaroğlu, Kıdemli Müdür
Tel : +90 212 326 64 78

Denetim :


Ediz Günsel, Ortak
Tel : +90 212 326 60 67

Beste Gücümen, Ortak
Tel : +90 212 326 60 66

Çiğdem Özdemir, Müdür
Tel : +90 212 326 66 47

Danışmanlık :


Serkan Tarmur, Ortak
Tel : +90 212 376 53 04

Feride İkiz, Kıdemli Müdür
Tel : +90 212 376 53 98

Aslı Şen, Müdür
Tel : +90 212 376 53 98


Linkler


 • PwC Global İlaç Sektörü Sayfası  Hizmetlerimiz için teklif isteyin

   

 •  

  Güncel

  TC. Resmi Gazete

  24 Eylül 2018
  Gazete Içerigi

  Mini Anket

  Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


  Sonuçlar Diğer Anketler