Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Gayrimenkul Sektörü
 
2017/10 - 05.05.2017 - Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılacak Konut veya İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası
2017/9 - 27.04.2017 - Gayrimenkul Sertifikalarının Vergilendirilmesi
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (“TOKİ”) başvurusuna istinaden verilen Özelge’de, Gayrimenkul Sertifikalarına ilişkin işlemlerin Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu ve KDV karşısındaki durumuna açıklık getirildi.
2017/8 - 27.04.2017 - Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Kapsamında Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Ortaklıklarına Yatırım Yapanların Vergilenmesi
Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 24.03.2017 tarihinde yayımlandı. İlgili Rehber Taslağı ile birlikte gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarının yatırımcılarının vergilendirilmesine ve gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarının BSMV ve KDV yükümlülüklerine ilişkin olarak yapılan açıklamalar önem arz etmektedir.
2017/7 - 27.04.2017 - Damga Vergisi, Harç ve KKDF Düzenlemeleri Yapan BKK
15.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;
- İnşaat sektörüne özgü dört tür kâğıdın damga vergisi oranı sıfıra indirilmiş,
- Bazı tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında ödenen tapu harcı, 30.09.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde binde 15 olarak yeniden belirlenmiş,
- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF kesintisi oranı, ortalama vadesi, bir yıla kadar olanlarda % 1’e, bir yıl ve üzeri olanlarda % 0’a indirilmiştir.
2017/6 - 27.04.2017 - 6824 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;

- Beyannameli bazı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, hesaplanan verginin % 5’i kadar vergi indirimi olanağı getirilmiş,

- Yabancılara konut ve işyeri tesliminde katma değer vergisi istinası öngörülmüş,

- İnşaat sektöründe düzenlenen bazı kâğıtlar için damga vergisi oran indirimine olanak sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş,

- Tapu harcı oranının farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
2017/5 - 27.04.2017 - Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar
2016 takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve “Hazır Beyan Sistemi”nin kullanımı hk.
2017/4 - 27.04.2017 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler

15.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Tebliğ ile diğer düzenlemeler yanında;
- Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapılmış,
- Konut tesliminden önce fatura düzenlendiği ve konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının farklı oluğu durumda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranının esas alınacağı netleştirilmiş,
- Başta sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gereken KDV ile ilgili olarak sonradan (ikmalen, re’sen veya mükellefin sonradan beyanı üzerine) tarh edilen vergi olmak üzere, bazı durumlarda, yüklenilen ancak vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yıl içinde indirim konusu yapılamayan KDV’nin daha sonraki yıllarda belli sınırlar içinde indiriminin yapılabileceğine ilişkin açıklamalar yapılmış,
- İndirimli oran uygulamasından veya diğer nedenlerle yapılacak iadelerle ilgili olarak çok sayıda düzenleme ve açıklama yapılmıştır.

2017/3 - 27.04.2017 - Gayrimenkul Sektörüne İlişkin KDV Uygulamaları ve Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik

- Net Alanı 150 m²’nin Altındaki Konutlarda Uygulanacak KDV Oranlarının Tespiti
- Konut Teslimlerinde 18% Oranının %8 Olarak Uygulanma Süresinin 30 Eylül 2017’ye Uzatılması
- Gayrimenkul Satış Vaadi ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Uygulanan Damga Vergisinin %0’a İndirilmesi
- İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde İndirilemeyen KDV’nin Yılı İçerisinde Nakden İadesi

2017/2 - 27.04.2017 - KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 seri no.lu Tebliğ ile diğer düzenleme ve açıklamalar yanında;
- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi haklara ilişkin istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış,
- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesi usul ve esasları belirlenmiş,
- 150 m²’nin altındaki konutlarda uygulanacak KDV oranına ilişkin açıklamalara yer verilmiş,
- İndirimli orana tabi konut teslimlerinde indirilemeyen KDV’nin yılı içerisinde nakden iadesine ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

2017/1 - 27.04.2017 - KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Uygulamalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararname

KDV ve ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasına dair 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararname ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

BultenNoTarihBaslikAciklama
2017/1005.05.2017 00:00:00Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılacak Konut veya İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası 
2017/927.04.2017 00:00:00Gayrimenkul Sertifikalarının VergilendirilmesiGelir İdaresi Başkanlığı tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (“TOKİ”) başvurusuna istinaden verilen Özelge’de, Gayrimenkul Sertifikalarına ilişkin işlemlerin Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Harçlar Kanunu ve KDV karşısındaki durumuna açıklık getirildi.
2017/827.04.2017 00:00:00Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Kapsamında Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Ortaklıklarına Yatırım Yapanların VergilenmesiYatırım Fon ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde 24.03.2017 tarihinde yayımlandı. İlgili Rehber Taslağı ile birlikte gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarının yatırımcılarının vergilendirilmesine ve gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıklarının BSMV ve KDV yükümlülüklerine ilişkin olarak yapılan açıklamalar önem arz etmektedir.
2017/727.04.2017 00:00:00Damga Vergisi, Harç ve KKDF Düzenlemeleri Yapan BKK15.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla;
- İnşaat sektörüne özgü dört tür kâğıdın damga vergisi oranı sıfıra indirilmiş,
- Bazı tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında ödenen tapu harcı, 30.09.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, konut ve işyerlerinde binde 15 olarak yeniden belirlenmiş,
- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde KKDF kesintisi oranı, ortalama vadesi, bir yıla kadar olanlarda % 1’e, bir yıl ve üzeri olanlarda % 0’a indirilmiştir.
2017/627.04.2017 00:00:006824 Sayılı Kanun’un Vergi DüzenlemeleriBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;

- Beyannameli bazı gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, hesaplanan verginin % 5’i kadar vergi indirimi olanağı getirilmiş,

- Yabancılara konut ve işyeri tesliminde katma değer vergisi istinası öngörülmüş,

- İnşaat sektöründe düzenlenen bazı kâğıtlar için damga vergisi oran indirimine olanak sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş,

- Tapu harcı oranının farklılaştırılmasına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.
2017/527.04.2017 00:00:00Kira Geliri Elde Edenler İçin Hatırlatmalar2016 takvim yılında elde edilen kira gelirlerinin beyanı ve “Hazır Beyan Sistemi”nin kullanımı hk.
2017/427.04.2017 00:00:00Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklikler

15.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Tebliğ ile diğer düzenlemeler yanında;
- Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işlerinde KDV istisnası düzenlemesine ilişkin açıklamalar yapılmış,
- Konut tesliminden önce fatura düzenlendiği ve konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranlarının farklı oluğu durumda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranının esas alınacağı netleştirilmiş,
- Başta sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi gereken KDV ile ilgili olarak sonradan (ikmalen, re’sen veya mükellefin sonradan beyanı üzerine) tarh edilen vergi olmak üzere, bazı durumlarda, yüklenilen ancak vergiyi doğuran olayın meydana geldiği yıl içinde indirim konusu yapılamayan KDV’nin daha sonraki yıllarda belli sınırlar içinde indiriminin yapılabileceğine ilişkin açıklamalar yapılmış,
- İndirimli oran uygulamasından veya diğer nedenlerle yapılacak iadelerle ilgili olarak çok sayıda düzenleme ve açıklama yapılmıştır.

2017/327.04.2017 00:00:00Gayrimenkul Sektörüne İlişkin KDV Uygulamaları ve Damga Vergisi Oranlarında Değişiklik

- Net Alanı 150 m²’nin Altındaki Konutlarda Uygulanacak KDV Oranlarının Tespiti
- Konut Teslimlerinde 18% Oranının %8 Olarak Uygulanma Süresinin 30 Eylül 2017’ye Uzatılması
- Gayrimenkul Satış Vaadi ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Uygulanan Damga Vergisinin %0’a İndirilmesi
- İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde İndirilemeyen KDV’nin Yılı İçerisinde Nakden İadesi

2017/227.04.2017 00:00:00KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 seri no.lu Tebliğ ile diğer düzenleme ve açıklamalar yanında;
- Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi haklara ilişkin istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmış,
- İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesi usul ve esasları belirlenmiş,
- 150 m²’nin altındaki konutlarda uygulanacak KDV oranına ilişkin açıklamalara yer verilmiş,
- İndirimli orana tabi konut teslimlerinde indirilemeyen KDV’nin yılı içerisinde nakden iadesine ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

2017/127.04.2017 00:00:00KDV, ÖTV ve Damga Vergisi Uygulamalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararname

KDV ve ÖTV oranlarında değişiklik yapılmasına dair 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararname ile yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler