Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2017
 
2017/9 - İçerik: GVK - 20.01.2017 - Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

Yurt dışı gündelikleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kararla, yurt dışı seyehatler nedeniyle verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutulacak kısmı da belirlenmiş oldu.
KKTC dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olan yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmedi. KKTC’ye yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarı ise 150,60 lira oldu.

2016/8 - İçerik: Vergi - 20.01.2017 - Yeni Torba Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;
• 2017 yılında yapılan yatırım harcamaları için, yatırıma katkı oranları konusunda Bakanlar Kurulunun yetki sınırları artırılmış, yatırıma katkı oranının yatırım döneminde diğer gelirlere indirimli oran uygulanarak elde edilecek kısmı ise % 100’e çıkartılmış,
• KOBİ birleşmeleri için yeni bir teşvik getirilmiş, bu çerçevede birleşen kurumların kazançlarına belli bir süre için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiş,
• Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan gayrimaddi hak ve yazılımlar için katma değer vergisi istisnası getirilmiş,
• İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, belirlenen bazı yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisinin iadesine olanak sağlanmıştır.
• Kasım ve Aralık 2016 aylarında ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek yapılandırma koşullarını ihlal edenlerin, geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırma düzenlemelerinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır. Düzenlemeyle ayrıca, 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

2017/7 - İçerik: KV - 12.01.2017 - Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi uygulamasında Dikkate Alınacak Oran
Nakit sermaye artışında fazi indiriminde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı kullanılmaktadır.
TCMB internet sitesinde yer alan verilere göre, 2016 yılı için en son açıklanan faiz oranı % 13,57’dir. Dolayısıyla, 2016 yılı faiz indirimi uygulamasında bu oran kullanılacaktır.
2017/6 - İçerik: Genel - 11.01.2017 - Cazibe Merkezleri Programı
Kasım 2016’da ana hatları ve destek unsurları açıklanan Cazibe Merkezleri Programı’nın uygulama esasları açıklanmıştır.
2017/5 - İçerik: KVK - 05.01.2017 - Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği
31.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
- Bölgesel yönetim merkezlerinde vergi muafiyeti
- Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması
- Sat-kirala-geri al işlemine konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında elde tutma süresinin tespiti
- Sınai mülkiyet haklarında vergi istisnası
- Yatırıma katkı tutarında endeksleme
ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
2017/4 - İçerik: GVK - 04.01.2017 - Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları
1 Ocak 2017 sonrasında uygulanacak memur maaş katsayısının değişmesine bağlı olarak, bu tarihten sonra uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiştir.
Bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 liradır.
2017/3 - İçerik: VUK - 02.01.2017 - Yeni Reeskont Oranı
31 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı.
2017/2 - İçerik: GVK - 02.01.2017 - 2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari ücret tutarına bağlı olarak, 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları da değişmiştir.
2017/1 - İçerik: GVK - 02.01.2017 - 2017 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı Tutarlar
Asgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarları 01.01.2017 tarihi itibariyle değişmiştir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
2017/9 - İçerik: GVK20.01.2017 00:00:00Vergiden Müstesna Yurt Dışı Gündelikleri

Yurt dışı gündelikleriyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kararla, yurt dışı seyehatler nedeniyle verilen gündeliklerin gelir vergisinden istisna tutulacak kısmı da belirlenmiş oldu.
KKTC dışındaki ülkelere yapılacak seyahatlerde geçerli olan yurtdışı gündelikler için uygulanan gelir vergisi istisnası tutarları değişmedi. KKTC’ye yapılan seyahatler nedeniyle vergisiz olarak ödenebilecek harcırah tutarı ise 150,60 lira oldu.

2016/8 - İçerik: Vergi20.01.2017 00:00:00Yeni Torba Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;
• 2017 yılında yapılan yatırım harcamaları için, yatırıma katkı oranları konusunda Bakanlar Kurulunun yetki sınırları artırılmış, yatırıma katkı oranının yatırım döneminde diğer gelirlere indirimli oran uygulanarak elde edilecek kısmı ise % 100’e çıkartılmış,
• KOBİ birleşmeleri için yeni bir teşvik getirilmiş, bu çerçevede birleşen kurumların kazançlarına belli bir süre için indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkilendirilmiş,
• Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan gayrimaddi hak ve yazılımlar için katma değer vergisi istisnası getirilmiş,
• İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, belirlenen bazı yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirilemeyen katma değer vergisinin iadesine olanak sağlanmıştır.
• Kasım ve Aralık 2016 aylarında ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek yapılandırma koşullarını ihlal edenlerin, geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammıyla birlikte 2017 Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri halinde yapılandırma düzenlemelerinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır. Düzenlemeyle ayrıca, 2017 Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

2017/7 - İçerik: KV12.01.2017 00:00:00Nakit Sermaye Artırımında Faiz İndirimi uygulamasında Dikkate Alınacak OranNakit sermaye artışında fazi indiriminde, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı kullanılmaktadır.
TCMB internet sitesinde yer alan verilere göre, 2016 yılı için en son açıklanan faiz oranı % 13,57’dir. Dolayısıyla, 2016 yılı faiz indirimi uygulamasında bu oran kullanılacaktır.
2017/6 - İçerik: Genel11.01.2017 00:00:00Cazibe Merkezleri ProgramıKasım 2016’da ana hatları ve destek unsurları açıklanan Cazibe Merkezleri Programı’nın uygulama esasları açıklanmıştır.
2017/5 - İçerik: KVK05.01.2017 00:00:00Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği31.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 11 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde;
- Bölgesel yönetim merkezlerinde vergi muafiyeti
- Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması
- Sat-kirala-geri al işlemine konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında elde tutma süresinin tespiti
- Sınai mülkiyet haklarında vergi istisnası
- Yatırıma katkı tutarında endeksleme
ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
2017/4 - İçerik: GVK04.01.2017 00:00:00Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları1 Ocak 2017 sonrasında uygulanacak memur maaş katsayısının değişmesine bağlı olarak, bu tarihten sonra uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiştir.
Bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 liradır.
2017/3 - İçerik: VUK02.01.2017 00:00:00Yeni Reeskont Oranı31 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı.
2017/2 - İçerik: GVK02.01.2017 00:00:002017 Yılı Asgari Geçim İndirimi TutarlarıAsgari ücret tutarına bağlı olarak, 2017 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları da değişmiştir.
2017/1 - İçerik: GVK02.01.2017 00:00:002017 Yılı Asgari Ücreti ve Asgari Ücrete Bağlı TutarlarAsgari ücret ve sigorta primine esas kazanç tutarları 01.01.2017 tarihi itibariyle değişmiştir.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

21 Ocak 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler