Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2016
Sayfa 1 / 7< 1 2 3 4 5 6 7 >
 
Sayfa 1 / 7< 1 2 3 4 5 6 7 >
2016/97 - İçerik: e-Fatura - 29.12.2016 - İhracat e-Faturalarının Test Ortamı Açıldı
28.12.2016 tarihinde www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan duyuru ile İhracat e-Faturalarının Test ortamının özel entegratörler tarafından kullanılmaya başlanabileceği duyurulmuştur.
2016/96 - İçerik: GVK - 27.12.2016 - Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları
2017 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı gündelikleri
2016/95 - İçerik: Transfer Fiyatlandırması - 22.12.2016 - GİB Tarafından İlk “İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” İmzalandı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan hükme dayanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilk “İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” imzalanmıştır.
2016/94 - İçerik: e-Fatura - 16.12.2016 - 475 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
İhracat e-Fatura uygulamasına 01.07.2017 tarihine kadar kademeli geçişe ilişkin tebliğ yürürlüğe girmiştir.
2016/93 - İçerik; KDV - 13.12.2016 - KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı
2016/92 - İçerik: KDV - 07.12.2016 - Yılsonu Katma Değer Vergisi Uyarıları
Yılsonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular.
2016/91 - İçerik: VUK - 07.12.2016 - 2017 Yılı Yasal Defterlerinin Tasdiki
Hesap dönemi takvim yılı olanların, 2017 yılında kullanacakları yasal defterlerini 31.12.2016 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2016/90 - İçerik: Varlık Barışı - 02.12.2016 - Varlık Barışı Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un “Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” başlıklı 7. maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Genel Tebliğ.
2016/89 - İçerik: ÖTV - 01.12.2016 - Sigara ve İçkilerde ÖTV Düzenlemesi
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerde Uygulanan Maktu ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/9567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2016/88 - İçerik: Vergi - 30.11.2016 - Yeni Vergi Kanun Tasarısı
“Damga Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM gündeminde.
2016/87 - İçerik: Yatırım Teşvik - 28.11.2016 - Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar
26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararla;
- Karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenecek yatırımlara sağlanabilecek destekler sayılmış,
- Sağlanacak destekler için yapılacak başvurularda aranacak belgeler ve yapılacak başvuruların değerlendirilmesi kriterleri belirlenmiş,
- Teşvik ve desteklerin uygulanmasına ilişkin esaslar açıklanmıştır.
2016/86 - İçerik: KDV & ÖTV - 25.11.2016 - KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik
Bazı malların katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi oranlarında değişiklik yapan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
2016/85 - İçerik: Yeniden Yapılandırma - 25.11.2016 - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Genel Tebliğ
25 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğiyle, 24 Kasım 2016 tarihli Remi Gazetede yayımlanan 6761 sayılı Kanun’la yapılan ve 19 Ağustos 2016 tarihinden önce başlayan incelemeler sonucu yapılan tarhiyatlarda, 6736 sayılı Kanun’un 4. maddesi hükmünden yararlanmak için yapılacak başvuru süresiyle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
2016/84 - İçerik: KDV & ÖTV & GVK - 25.11.2016 - Binek Otomobilde ÖTV & Sigorta Priminde Üst Sınır Artışı Öngören Kanun
24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la;
- Binek otomobiller için özel tüketim vergisi artışına yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş ve,
- Sigorta primine esas tavan ücret artırılmıştır.
2016/83 - İçerik: Teşvik - 22.11.2016 - Cazibe Merkezleri Programı
Görece az gelişmiş bölgelerde yatırımların desteklenmesi amacıyla, Cazibe Merkezleri Programı yürürlüğe konmuştur. Bu program kapsamında, Yatırım Teşviklerine ek olarak vergi dışı destekler de sağlanmaktadır.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2016/97 - İçerik: e-Fatura29.12.2016 00:00:00İhracat e-Faturalarının Test Ortamı Açıldı28.12.2016 tarihinde www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan duyuru ile İhracat e-Faturalarının Test ortamının özel entegratörler tarafından kullanılmaya başlanabileceği duyurulmuştur.
2016/96 - İçerik: GVK27.12.2016 00:00:00Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları2017 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı gündelikleri
2016/95 - İçerik: Transfer Fiyatlandırması22.12.2016 00:00:00GİB Tarafından İlk “İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” İmzalandı5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan hükme dayanarak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilk “İki Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” imzalanmıştır.
2016/94 - İçerik: e-Fatura16.12.2016 00:00:00475 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğiİhracat e-Fatura uygulamasına 01.07.2017 tarihine kadar kademeli geçişe ilişkin tebliğ yürürlüğe girmiştir.
2016/93 - İçerik; KDV13.12.2016 00:00:00KDV Genel Uygulama Tebliğinde DeğişiklikKDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 8 Seri No.lu Tebliğ Resmi Gazetede yayımlandı
2016/92 - İçerik: KDV07.12.2016 00:00:00Yılsonu Katma Değer Vergisi UyarılarıYılsonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular.
2016/91 - İçerik: VUK07.12.2016 00:00:002017 Yılı Yasal Defterlerinin TasdikiHesap dönemi takvim yılı olanların, 2017 yılında kullanacakları yasal defterlerini 31.12.2016 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2016/90 - İçerik: Varlık Barışı02.12.2016 00:00:00Varlık Barışı Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un “Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması” başlıklı 7. maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı Genel Tebliğ.
2016/89 - İçerik: ÖTV01.12.2016 00:00:00Sigara ve İçkilerde ÖTV DüzenlemesiTütün Mamulleri ve Alkollü İçeceklerde Uygulanan Maktu ÖTV Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair 2016/9567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
2016/88 - İçerik: Vergi30.11.2016 00:00:00Yeni Vergi Kanun Tasarısı“Damga Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” TBMM gündeminde.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler