Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sosyal Güvenlik Duyuruları
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
 
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
2017/13 - 23.03.2017 - 687 Kanun Numaralı Prim Teşvikinde Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda Kontrolüne İlişkin Program İşletime Açıldı
687 kanun numaralı prim teşvikinde bildirimi yapılacak sigortalıların 2016-Aralık dönemindeki sigortalı sayısına, bu dönemde bildirim olmaması halinde ise 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları şartı aranmaktadır.
Bu çerçevede, cari dönemde teşvik kapsamındaki sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının bildirge verme süresi sona ermeden kontrol edilebilmesine proğram işletime açılmıştır.
2017/12 - 23.03.2017 - SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarında Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017-11 sayılı Genelge ile, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu 2016-21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde değişiklikler yapmıştır.
Değişikliklerde, sağlık hizmet sunucularının iş kazası bildirimleri kolaylaştırılmış, Müdürlüklerce yeterli bilgi ve belge olması halinde iş kazası kararının alınmasına ve bunun detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmış, ayrıca İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimine ilişkin 2015-27 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.
2017/11 - 21.03.2017 - 2017 Yılı Şubat Ayı Sigorta Primi Borçlarının Kısmi Ertelenme ve Ödeme İşlemleri Hk.
2017/Şubat ayına ait ertelenecek sigorta primlerinin tespiti ile ilgili yapılacak çalışma nedeniyle, 25.03.2017 ve 26.03.2017 tarihlerinde tahsilat yapılmayacak olup, prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerin erteleme kapsamına girmeyen borçlarını 27.03.2017 ila 31/03/2017 tarihleri arasında ödemeleri gereklektedir.
2017/10 - 21.03.2017 - SGK e- Bildirge Sisteminde 00687 Kanun Numarası ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenebilmesine İmkan Veren Program İşletime Açıldı
687 Kanun numaralı sigorta primi teşviki ile ilgili olarak e-Bildirge sisteminde 00687 kanun numaralı belge ile düzenlenebilmesine imkan veren program işletime açılmıştır.
2017/9 - 08.03.2017 - SGK e- Bildirge Sisteminde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” Seçeneği İşletime Açıldı
687 Kanun numaralı sigorta primi teşviki ile ilgili olarak e-Bildirge sisteminde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği “ seçeneği işletime açılmış olup, işverenler işe alınacak sigortalıların teşvik kapsamına girip girmediklerini işe almadan önce buradan sorgulayabilecek, ayrıca sistem üzerinden gerekli tanımlamaları yapabileceklerdir.
2017/8 - 03.03.2017 - SGK Primi ve Diğer Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı
Bankalar ile SGK arasındaki tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle son ödeme tarihi 28 Şubat 2017 olan prim ve diğer borçların ödenme süresi 7 Mart 2017 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2017/7 - 21.02.2017 - Prim Borçlarının Yapılandırılması Kapsamında Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş ve söz konusu madde ile daha önce borcunu yapılandırıp, ödemelerini aksatmış olanlara belli şartlarla tekrardan yapılandırma kapsamına alınma fırsatı verilmiştir.

Ayrıca yapılan değişiklikle birlikte, 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödenme süreleri, belli şartlar dahilinde, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

2017/6 - 31.01.2017 - Sigorta Primi Ertelemesi İle İlgili SGK Duyurusu

6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiş olup, bu çerçevede 2016/Aralık dönemi ait tahakkuk eden borçtan; ertelenecek miktar, sigorta prim teşvikleri ve asgari ücret desteği düşüldükten sonra kalan kısım 31/01/2017 tarihine kadar ödenmek üzere banka tahsilat ekranlarına yansıtılacaktır.

2017/5 - 24.01.2017 - Aralık-2016 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 25 Ocak 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

2016 yılının Aralık ayına ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresi 25 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldı.

2017/4 - 19.01.2017 - Otomatik BES ile İlgili Detayların da Yer Aldığı Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Genelgesi Yayımlandı

Hazine Müsteşarlığının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki 2016/39 nolu Genelgesinde 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Otomatik BES ile ilgili uygulama usul ve esasları da açıklamıştır.

2017/3 - 19.01.2017 - Otomatik Katılıma Dayalı BES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı Güncellendi

Hazine Müsteşarlığı tarafından daha önce hazırlanan ‘’Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ isimli doküman yeni soru ve cevapları içerecek şekilde 10.01.2017 tarihinde güncellemiştir.

2017/2 - 19.01.2017 - Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Güvenliği 5510’a SMS Göndermek Suretiyle Sağlanabilecek

SGK, 29.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ”de değişiklik yaparak ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların 5510’a SMS göndermek suretiyle çalışanların tescili ve tahakkuk eden primlerin de mobil telefon faturalarına yansıtılmak suretiyle ödenmesine olanak sağlamıştır.
2017/1 - 04.01.2017 - Son Ödeme Tarihi 2 Ocak 2017 Olan Prim ve Diğer Borçların Ödeme Süresi 9 Ocak 2017 Tarihine Uzatıldı
SGK yayımladığı duyuru ile son ödeme tarihi 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacaklarının ödenme süresini 9 Ocak 2017 tarihine uzatmıştır.
2016/22 - 26.12.2016 - İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İşe Alınması Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Uzatıldı
İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İşe Alınması Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Uzatıldı
2016/21 - 31.10.2016 - Otomatik Katılıma Dayalı BES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ‘’Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ isimli doküman Hazine Müsteşarlığının Web sitesinde yayımlanmıştır.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 
2017/1323.03.2017 00:00:00687 Kanun Numaralı Prim Teşvikinde Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda Kontrolüne İlişkin Program İşletime Açıldı687 kanun numaralı prim teşvikinde bildirimi yapılacak sigortalıların 2016-Aralık dönemindeki sigortalı sayısına, bu dönemde bildirim olmaması halinde ise 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları şartı aranmaktadır.
Bu çerçevede, cari dönemde teşvik kapsamındaki sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının bildirge verme süresi sona ermeden kontrol edilebilmesine proğram işletime açılmıştır.
2017/1223.03.2017 00:00:00SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarında Değişiklik Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017-11 sayılı Genelge ile, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu 2016-21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde değişiklikler yapmıştır.
Değişikliklerde, sağlık hizmet sunucularının iş kazası bildirimleri kolaylaştırılmış, Müdürlüklerce yeterli bilgi ve belge olması halinde iş kazası kararının alınmasına ve bunun detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmış, ayrıca İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimine ilişkin 2015-27 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.
2017/1121.03.2017 00:00:002017 Yılı Şubat Ayı Sigorta Primi Borçlarının Kısmi Ertelenme ve Ödeme İşlemleri Hk.2017/Şubat ayına ait ertelenecek sigorta primlerinin tespiti ile ilgili yapılacak çalışma nedeniyle, 25.03.2017 ve 26.03.2017 tarihlerinde tahsilat yapılmayacak olup, prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerin erteleme kapsamına girmeyen borçlarını 27.03.2017 ila 31/03/2017 tarihleri arasında ödemeleri gereklektedir.
2017/1021.03.2017 00:00:00SGK e- Bildirge Sisteminde 00687 Kanun Numarası ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenebilmesine İmkan Veren Program İşletime Açıldı687 Kanun numaralı sigorta primi teşviki ile ilgili olarak e-Bildirge sisteminde 00687 kanun numaralı belge ile düzenlenebilmesine imkan veren program işletime açılmıştır.
2017/908.03.2017 00:00:00SGK e- Bildirge Sisteminde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” Seçeneği İşletime Açıldı687 Kanun numaralı sigorta primi teşviki ile ilgili olarak e-Bildirge sisteminde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği “ seçeneği işletime açılmış olup, işverenler işe alınacak sigortalıların teşvik kapsamına girip girmediklerini işe almadan önce buradan sorgulayabilecek, ayrıca sistem üzerinden gerekli tanımlamaları yapabileceklerdir.
2017/803.03.2017 00:00:00SGK Primi ve Diğer Borçların Ödeme Süresi UzatıldıBankalar ile SGK arasındaki tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle son ödeme tarihi 28 Şubat 2017 olan prim ve diğer borçların ödenme süresi 7 Mart 2017 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2017/721.02.2017 00:00:00Prim Borçlarının Yapılandırılması Kapsamında Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş ve söz konusu madde ile daha önce borcunu yapılandırıp, ödemelerini aksatmış olanlara belli şartlarla tekrardan yapılandırma kapsamına alınma fırsatı verilmiştir.

Ayrıca yapılan değişiklikle birlikte, 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödenme süreleri, belli şartlar dahilinde, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

2017/631.01.2017 00:00:00Sigorta Primi Ertelemesi İle İlgili SGK Duyurusu

6770 sayılı Torba Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 72. maddede yer alan prim ertelemesi kapsamına giren özel sektör işverenlerinin, 2016/Aralık ayına ilişkin sigorta prim borçlarının maddede öngörüldüğü şekilde hesaplanan miktarı, herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 31/10/2017 tarihine kadar ertelenmiş olup, bu çerçevede 2016/Aralık dönemi ait tahakkuk eden borçtan; ertelenecek miktar, sigorta prim teşvikleri ve asgari ücret desteği düşüldükten sonra kalan kısım 31/01/2017 tarihine kadar ödenmek üzere banka tahsilat ekranlarına yansıtılacaktır.

2017/524.01.2017 00:00:00Aralık-2016 Dönemine Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 25 Ocak 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

2016 yılının Aralık ayına ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin verilme süresi 25 Ocak 2017 tarihine kadar uzatıldı.

2017/419.01.2017 00:00:00Otomatik BES ile İlgili Detayların da Yer Aldığı Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Genelgesi Yayımlandı

Hazine Müsteşarlığının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki 2016/39 nolu Genelgesinde 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Otomatik BES ile ilgili uygulama usul ve esasları da açıklamıştır.

 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mart 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler