Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sosyal Güvenlik Duyuruları
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
 
Sayfa 1 / 3< 1 2 3 >
2017/4 - 19.01.2017 - Otomatik BES ile İlgili Detayların da Yer Aldığı Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Genelgesi Yayımlandı

Hazine Müsteşarlığının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki 2016/39 nolu Genelgesinde 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Otomatik BES ile ilgili uygulama usul ve esasları da açıklamıştır.

2017/3 - 19.01.2017 - Otomatik Katılıma Dayalı BES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı Güncellendi

Hazine Müsteşarlığı tarafından daha önce hazırlanan ‘’Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ isimli doküman yeni soru ve cevapları içerecek şekilde 10.01.2017 tarihinde güncellemiştir.

2017/2 - 19.01.2017 - Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Güvenliği 5510’a SMS Göndermek Suretiyle Sağlanabilecek

SGK, 29.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ”de değişiklik yaparak ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların 5510’a SMS göndermek suretiyle çalışanların tescili ve tahakkuk eden primlerin de mobil telefon faturalarına yansıtılmak suretiyle ödenmesine olanak sağlamıştır.
2017/1 - 04.01.2017 - Son Ödeme Tarihi 2 Ocak 2017 Olan Prim ve Diğer Borçların Ödeme Süresi 9 Ocak 2017 Tarihine Uzatıldı
SGK yayımladığı duyuru ile son ödeme tarihi 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacaklarının ödenme süresini 9 Ocak 2017 tarihine uzatmıştır.
2016/22 - 26.12.2016 - İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İşe Alınması Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Uzatıldı
İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İşe Alınması Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Uzatıldı
2016/21 - 31.10.2016 - Otomatik Katılıma Dayalı BES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ‘’Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ isimli doküman Hazine Müsteşarlığının Web sitesinde yayımlanmıştır.
2016/20 - 31.10.2016 - İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi (Zorunlu BES) Tanıtım Kılavuzu Yayınlandı
Hazine Müsteşarlığı tarafındanhazırlanan’’ İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu’’ Hazine Müsteşarlığı Web sitesinde yayımlanarak işverenlerin bilgisine sunulmuştur.
2016/19 - 20.10.2016 - Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları İle İlgili Güncel/Toplulaştırılmış SGK Genelgesi Yayımlandı
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları ile ilgili SGK tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgeler, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre gözden geçirilerek güncellenmiş ve toplulaştırılmıştır.
2016/18 - 11.10.2016 - 6736 sayılı Kanuna Göre SGK’ya Olan Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kapsam Genişletildi
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin getirilmiş olan ödeme kolaylığı;
- İlgili borçların 2016/Haziran ayı ve önceki dönemlere ilişkin olması,
- Kanunun yayımlandığı tarihe (19 Ağustos 2016) kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olması,
şartlarıyla uygulanabilme imkanı bulmaktadır.
SGK’nın 2016/22 sayılı Genelgesi yapılan düzenleme uyarınca; 2016/Haziran ve önceki dönemlere ait olup 31.10.2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapan borçluların;
- SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden,
- Mahkeme kararlarından
kaynaklanan prim borçlarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması; idari para cezalarının ise yine bu tarihe kadar tebliğ edilmiş olması yapılandırma kapsamına alınacaktır.
2016/17 - 03.10.2016 - 2013/11 Sayılı Sigortalılık Genelgesinde Değişiklik Yapan Genelge Yayımlandı
SGK’nın sigortalılık işlemleri ile ilgili 2013/11 sayılı Genelgesinde, 10/02/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlarla Sosyal Güvenlik mevzuatına ilişkin yapılan değişikliklere ilişkin eklemeler ve açıklamalar yapılmıştır.
2016/16 - 19.09.2016 - İşverenler Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgelerini SGK’ya toplu olarak gönderilebilecek
Halen her bir işe giriş ve işten ayrılış için tek tek yapılmakta olan işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi işlemleri, yasal süresi geçirilmemiş olması şartıyla yeni uygulama sayesinde istenmesi halinde toplu olarak yapılabilecektir.
Ancak, işten ayrılış bildirgesinin toplu olarak alındığı durumlarda, sigortalı adına o işyerinden işe giriş bildirgesi verilip verilmediği sistem tarafından kontrol edilecektir.
2016/15 - 19.09.2016 - Banka Sandıklarına Tabi Olarak Çalışanların Sigortalılık Hizmetleri Elektronik Ortamda Görüntülenebilecek
SGK’ya henüz devredilmemeleri nedeniyle ayrı birer sosyal güvenlik kuruluşu olarak faaliyetlerine devam etmekte olan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi banka ve sigorta şirketlerine, borsa ve birliklere ait sandıklarda çalışanların hizmet bildirme, hizmet birleştirme, hizmet çakışmalarının tespiti, sağlık yardımlarına müstehaklık ve banka sandığına ait sigortalılık hizmetleri e-Devlet sistemi üzerinden elektronik ortamda görüntülenebilecetktir.
2016/14 - 09.09.2016 - SGK’ya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin getirilmiş olan ödeme kolaylığı ile ilgili usul ve esasları açıklayan 2016-18 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır.
2016/13 - 09.09.2016 - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgelerinin Entegrasyonu Hakkında
2016 yılı Eylül ayından itibaren aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi sırasında aylık prim ve hizmet belgesinde işe giriş ve işten ayrılış tarihi belirtilen kişilerin sgortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgeleri elektronik ortamda sorgulanmaya başlayacak ve işe giriş ve işten ayrılış tarihi olmayan kayıtlar ile uyumsuz kayıtlar sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirimleri düzeltilmediği ya da sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi girişi yapılmadığı sürece aylık prim ve hizmet belgesinin e-bildirge yoluyla gönderilmesine izin verilmeyecektir.
2016/12 - 15.08.2016 - 6111 Sayılı Teşvikten Yararlandırılan Çalışanların E-Bildirge Ekranından Kontrol Edilebilmesi Hakkındaki SGK Duyurusu
4447 sayılı Kanunun geçici 10.maddesi uyarınca yararlanılan ve 06111 kanun numarası ile düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesiyle bildirilen sigortalılardan dolayı cari dönem bildirgesinde hatalı bildirim yapılıp yapılmadığının işverenlerce kontrol edilebilmesi için e-bildirge programında yer alan ‘’prim teşviklerinden yersiz yararlanılmış dönemler’’ linkine ‘’cari dönemler’’ başlıklı menü eklenmiştir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 
2017/419.01.2017 00:00:00Otomatik BES ile İlgili Detayların da Yer Aldığı Hazine Müsteşarlığı’nın Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki Genelgesi Yayımlandı

Hazine Müsteşarlığının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkındaki 2016/39 nolu Genelgesinde 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Otomatik BES ile ilgili uygulama usul ve esasları da açıklamıştır.

2017/319.01.2017 00:00:00Otomatik Katılıma Dayalı BES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Dokümanı Güncellendi

Hazine Müsteşarlığı tarafından daha önce hazırlanan ‘’Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ isimli doküman yeni soru ve cevapları içerecek şekilde 10.01.2017 tarihinde güncellemiştir.

2017/219.01.2017 00:00:00Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sosyal Güvenliği 5510’a SMS Göndermek Suretiyle Sağlanabilecek
SGK, 29.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ”de değişiklik yaparak ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların 5510’a SMS göndermek suretiyle çalışanların tescili ve tahakkuk eden primlerin de mobil telefon faturalarına yansıtılmak suretiyle ödenmesine olanak sağlamıştır.
2017/104.01.2017 00:00:00Son Ödeme Tarihi 2 Ocak 2017 Olan Prim ve Diğer Borçların Ödeme Süresi 9 Ocak 2017 Tarihine UzatıldıSGK yayımladığı duyuru ile son ödeme tarihi 2 Ocak 2017 olan prim ve diğer tüm alacaklarının ödenme süresini 9 Ocak 2017 tarihine uzatmıştır.
2016/2226.12.2016 00:00:00İşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İşe Alınması Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Uzatıldıİşbaşı Eğitim Programını Bitirenlerin İşe Alınması Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşvikinin Süresi Bir Yıl Uzatıldı
2016/2131.10.2016 00:00:00Otomatik Katılıma Dayalı BES Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ‘’Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular’’ isimli doküman Hazine Müsteşarlığının Web sitesinde yayımlanmıştır.
2016/2031.10.2016 00:00:00İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi (Zorunlu BES) Tanıtım Kılavuzu YayınlandıHazine Müsteşarlığı tarafındanhazırlanan’’ İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu’’ Hazine Müsteşarlığı Web sitesinde yayımlanarak işverenlerin bilgisine sunulmuştur.
2016/1920.10.2016 00:00:00Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları İle İlgili Güncel/Toplulaştırılmış SGK Genelgesi YayımlandıKısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları ile ilgili SGK tarafından çıkarılan ve halen uygulanan genelgeler, yürürlükte bulunan güncel mevzuata göre gözden geçirilerek güncellenmiş ve toplulaştırılmıştır.
2016/1811.10.2016 00:00:006736 sayılı Kanuna Göre SGK’ya Olan Borçların Yapılandırılmasına İlişkin Kapsam Genişletildi6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin getirilmiş olan ödeme kolaylığı;
- İlgili borçların 2016/Haziran ayı ve önceki dönemlere ilişkin olması,
- Kanunun yayımlandığı tarihe (19 Ağustos 2016) kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olması,
şartlarıyla uygulanabilme imkanı bulmaktadır.
SGK’nın 2016/22 sayılı Genelgesi yapılan düzenleme uyarınca; 2016/Haziran ve önceki dönemlere ait olup 31.10.2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapan borçluların;
- SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,
- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgilerden,
- Mahkeme kararlarından
kaynaklanan prim borçlarının en geç 31.12.2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş olması; idari para cezalarının ise yine bu tarihe kadar tebliğ edilmiş olması yapılandırma kapsamına alınacaktır.
2016/1703.10.2016 00:00:002013/11 Sayılı Sigortalılık Genelgesinde Değişiklik Yapan Genelge YayımlandıSGK’nın sigortalılık işlemleri ile ilgili 2013/11 sayılı Genelgesinde, 10/02/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 26/02/2016 tarihli ve 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunlarla Sosyal Güvenlik mevzuatına ilişkin yapılan değişikliklere ilişkin eklemeler ve açıklamalar yapılmıştır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

21 Ocak 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler