Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Sosyal Güvenlik Duyuruları
Sayfa 1 / 4< 1 2 3 4 >
 
Sayfa 1 / 4< 1 2 3 4 >
2017/21 - 21.06.2017 - Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinin Asgari Ücret Desteğinden Yararlanması Hk.
2017/20 - 15.06.2017 - 7020 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borçlarını Yapılandıran İşverenlerin İhale Makamlarındaki Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri İşlemleri Hk.
2017/19 - 09.06.2017 - 44 Soruda SGK Borçlarının Yapılandırılması
2017/18 - 01.06.2017 - Başka Bir İşyerine Nakil Durumunda Verilen İşten Ayrılış/ İşe Giriş Bildirgeleri İçin Getirilen Yeni Kontrol Sistemi
2017/17 - 24.05.2017 - Nisan-2017 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk.
2017/16 - 03.05.2017 - Mart-2017 Dönemine Ait Prim Ödemeleri Hakkında SGK Duyurusu
2017/15 - 21.04.2017 - SGK Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin İptal ve Düzeltilmesi Hk.
SGK’nın 21.04.2017 tarihli Duyurusu ile sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin iptal ve düzeltme işlemleri hakkında işverenlerin dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında hatırlatmada bulunulmuştur.
2017/14 - 30.03.2017 - Alt İşverenlerin Vergi Kimlik Numaraları ile SGK İşyeri Numaralarını Eşleştirmeleri Hk.
SGK’nın 30.03.2017 tarihli Duyurusu ile alt işverenlerin Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numaralarını nasıl eşleştirecekleri hususuna açıklık geçirilmiştir.
2017/13 - 23.03.2017 - 687 Kanun Numaralı Prim Teşvikinde Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda Kontrolüne İlişkin Program İşletime Açıldı
687 kanun numaralı prim teşvikinde bildirimi yapılacak sigortalıların 2016-Aralık dönemindeki sigortalı sayısına, bu dönemde bildirim olmaması halinde ise 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları şartı aranmaktadır.
Bu çerçevede, cari dönemde teşvik kapsamındaki sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının bildirge verme süresi sona ermeden kontrol edilebilmesine proğram işletime açılmıştır.
2017/12 - 23.03.2017 - SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarında Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017-11 sayılı Genelge ile, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu 2016-21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde değişiklikler yapmıştır.
Değişikliklerde, sağlık hizmet sunucularının iş kazası bildirimleri kolaylaştırılmış, Müdürlüklerce yeterli bilgi ve belge olması halinde iş kazası kararının alınmasına ve bunun detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmış, ayrıca İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimine ilişkin 2015-27 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.
2017/11 - 21.03.2017 - 2017 Yılı Şubat Ayı Sigorta Primi Borçlarının Kısmi Ertelenme ve Ödeme İşlemleri Hk.
2017/Şubat ayına ait ertelenecek sigorta primlerinin tespiti ile ilgili yapılacak çalışma nedeniyle, 25.03.2017 ve 26.03.2017 tarihlerinde tahsilat yapılmayacak olup, prim ertelemesinden yararlanmak isteyen işverenlerin erteleme kapsamına girmeyen borçlarını 27.03.2017 ila 31/03/2017 tarihleri arasında ödemeleri gereklektedir.
2017/10 - 21.03.2017 - SGK e- Bildirge Sisteminde 00687 Kanun Numarası ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenebilmesine İmkan Veren Program İşletime Açıldı
687 Kanun numaralı sigorta primi teşviki ile ilgili olarak e-Bildirge sisteminde 00687 kanun numaralı belge ile düzenlenebilmesine imkan veren program işletime açılmıştır.
2017/9 - 08.03.2017 - SGK e- Bildirge Sisteminde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği” Seçeneği İşletime Açıldı
687 Kanun numaralı sigorta primi teşviki ile ilgili olarak e-Bildirge sisteminde “4447/ Geçici 17. Madde İşveren Desteği “ seçeneği işletime açılmış olup, işverenler işe alınacak sigortalıların teşvik kapsamına girip girmediklerini işe almadan önce buradan sorgulayabilecek, ayrıca sistem üzerinden gerekli tanımlamaları yapabileceklerdir.
2017/8 - 03.03.2017 - SGK Primi ve Diğer Borçların Ödeme Süresi Uzatıldı
Bankalar ile SGK arasındaki tahsilat sisteminde yaşanan sıkıntı nedeniyle son ödeme tarihi 28 Şubat 2017 olan prim ve diğer borçların ödenme süresi 7 Mart 2017 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2017/7 - 21.02.2017 - Prim Borçlarının Yapılandırılması Kapsamında Yapılan Düzenlemelere İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı

6770 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna Geçici 2 nci madde eklenmiş ve söz konusu madde ile daha önce borcunu yapılandırıp, ödemelerini aksatmış olanlara belli şartlarla tekrardan yapılandırma kapsamına alınma fırsatı verilmiştir.

Ayrıca yapılan değişiklikle birlikte, 2017 yılının ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödenme süreleri, belli şartlar dahilinde, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren dörder ay uzatılmıştır.

BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 
2017/2121.06.2017 00:00:00Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinin Asgari Ücret Desteğinden Yararlanması Hk. 
2017/2015.06.2017 00:00:007020 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borçlarını Yapılandıran İşverenlerin İhale Makamlarındaki Hakediş Ödemeleri ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri İşlemleri Hk. 
2017/1909.06.2017 00:00:0044 Soruda SGK Borçlarının Yapılandırılması 
2017/1801.06.2017 00:00:00Başka Bir İşyerine Nakil Durumunda Verilen İşten Ayrılış/ İşe Giriş Bildirgeleri İçin Getirilen Yeni Kontrol Sistemi 
2017/1724.05.2017 00:00:00Nisan-2017 Dönemine Ait SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk. 
2017/1603.05.2017 00:00:00Mart-2017 Dönemine Ait Prim Ödemeleri Hakkında SGK Duyurusu 
2017/1521.04.2017 00:00:00SGK Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin İptal ve Düzeltilmesi Hk.SGK’nın 21.04.2017 tarihli Duyurusu ile sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin iptal ve düzeltme işlemleri hakkında işverenlerin dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında hatırlatmada bulunulmuştur.
2017/1430.03.2017 00:00:00Alt İşverenlerin Vergi Kimlik Numaraları ile SGK İşyeri Numaralarını Eşleştirmeleri Hk.SGK’nın 30.03.2017 tarihli Duyurusu ile alt işverenlerin Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numaralarını nasıl eşleştirecekleri hususuna açıklık geçirilmiştir.
2017/1323.03.2017 00:00:00687 Kanun Numaralı Prim Teşvikinde Sigortalıların Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olup Olmadıklarının Cari Ayda Kontrolüne İlişkin Program İşletime Açıldı687 kanun numaralı prim teşvikinde bildirimi yapılacak sigortalıların 2016-Aralık dönemindeki sigortalı sayısına, bu dönemde bildirim olmaması halinde ise 2016 yılındaki ortalama sigortalı sayısına ilave olmaları şartı aranmaktadır.
Bu çerçevede, cari dönemde teşvik kapsamındaki sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadıklarının bildirge verme süresi sona ermeden kontrol edilebilmesine proğram işletime açılmıştır.
2017/1223.03.2017 00:00:00SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamalarında Değişiklik Sosyal Güvenlik Kurumu yayımlamış olduğu 2017-11 sayılı Genelge ile, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu 2016-21 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinde değişiklikler yapmıştır.
Değişikliklerde, sağlık hizmet sunucularının iş kazası bildirimleri kolaylaştırılmış, Müdürlüklerce yeterli bilgi ve belge olması halinde iş kazası kararının alınmasına ve bunun detaylarına ilişkin açıklamalar yapılmış, ayrıca İş kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimine ilişkin 2015-27 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Haziran 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler