Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2015
Sayfa 1 / 6< 1 2 3 4 5 6 >
 
Sayfa 1 / 6< 1 2 3 4 5 6 >
2015/77 - İçerik: e-Tebligat - 29.12.2015 - E-Tebligatta Süre Uzatımı
Elektronik tebligata ilişkin usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle, e-Tebligata geçiş süreci 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir.
2015/76 - İçerik: TEŞVİK - 28.12.2015 - Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Mevzuatın İkincil Düzenlemelerinde Yeni Takvim
Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliklerin yayımı süresi 31.12.2016 tarihine ertelenmiştir.
2015/75 - İçerik: VUK - 25.12.2015 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
Resmi Gazetede yayımlanan;

- 458 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bazı sabit kıymetler için amortisman oranı belirlenmiş, bazı sabit kıymetler için ise oran değiştirilmiştir.

- 460 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle ,Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak had ve tutarlar ilan edilmiştir.

- 461 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasının başlangıç tarihi bir yıl ertelenerek 01.01.2017 olarak yeniden belirlenmiştir.

- 462 ve 463 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle; yurt içi yurt dışı yolcu taşımacılığı ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

- 465 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi gibi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

- 466 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri yeniden belirlenmiştir.

2015/74 - İçerik: VUK - 24.12.2015 - 459 ve 464 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
Resmi Gazetede yayımlanan;

- 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılan 7.000 lirayı aşan tahsilat ve ödemelerin banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılması ve tahsilat ve ödemenin bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi,

- 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, belli mükellef gruplarına 01.07.2016 tarihinden itibaren sürekli bilgi verme ve internetten satış yapan mükellefler için e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu,

getirilmiştir.

2015/73 - İçerik: VUK - 23.12.2015 - Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
Gelir İdaresi Başkanlığı, çeşitli konularda düzenlemeler öngören 461-466 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini duyurmuştur.

Tebliğlerde diğer düzenlemeler yanında, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri yeniden belirlenmektedir.

2015/72 - İçerik: GVK – KDV - BSMV - 21.12.2015 - Yürürlük Süresi Yıl Sonunda Bitecek Olan Düzenlemelerin Süre Uzatımıyla İlgili Yasa Tasarısı
Yürürlük süresi 2015 yılı sonu itibariyle bitecek olan bazı vergi düzenlemelerinin yürürlük süresinin uzatılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir.

Tasarıyla, diğer düzenlemeler yanında, bazı menkul kıymet gelirlerinin vergilemesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin uygulama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.

2015/71 - İçerik: Özelge - 18.12.2015 - Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2015/18)
Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler
2015/70 - İçerik: KDV - 15.12.2015 - Yıl Sonu Katma Değer Vergisi Uyarıları
Yıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular
2015-69 / İçerik: ÖKC - 14.12.2015 - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Teknik Kılavuz
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “bilgi fişleri” düzenlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin teknik kılavuz yayınlanmıştır.
2015/68 - İçerik: Genel - 11.12.2015 - 64. Hükümet Eylem Planından Notlar ve Güncel Vergi Konuları
10 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanan “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı”yla, Hükümetin 2016 planlanan eylemleri bir takvime bağlanmıştır.
2015/67 - İçerik: VUK - 08.12.2015 - 2016 Yılı Yasal Defterlerinin Tasdiki
Hesap dönemi takvim yılı olanların, 2016 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2015 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2015/66 - İçerik: e-fatura - 08.12.2015 - e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuz Taslağı
Mal ihracatı ve yolcu beraberi eşya süreçlerine ilişkin e-Fatura uygulamalarının açıklandığı “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Taslağı” yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuz TASLAK niteliğinde olup, nihai şekli henüz yürürlüğe girmemiştir.
2015/65 - İçerik: TTK - 08.12.2015 - Türk Ticaret Kanunu Uygulamasında İdari Para Cezaları
Türk Ticaret Kanunu uygulamasında 2016 yılında uygulanacak olan idari para cezaları
2015/64 - İçerik: Özelge - 03.12.2015 - Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2015/17)
Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler
2015/63 - İçerik: Özelge - 30.11.2015 - Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2015/16)
Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 
2015/77 - İçerik: e-Tebligat29.12.2015 00:00:00E-Tebligatta Süre UzatımıElektronik tebligata ilişkin usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan değişiklikle, e-Tebligata geçiş süreci 01.04.2016 tarihine ertelenmiştir.
2015/76 - İçerik: TEŞVİK28.12.2015 00:00:00Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesine İlişkin Mevzuatın İkincil Düzenlemelerinde Yeni TakvimDevlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliklerin yayımı süresi 31.12.2016 tarihine ertelenmiştir.
2015/75 - İçerik: VUK25.12.2015 00:00:00Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri Resmi Gazetede yayımlanan;

- 458 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bazı sabit kıymetler için amortisman oranı belirlenmiş, bazı sabit kıymetler için ise oran değiştirilmiştir.

- 460 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle ,Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak had ve tutarlar ilan edilmiştir.

- 461 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasının başlangıç tarihi bir yıl ertelenerek 01.01.2017 olarak yeniden belirlenmiştir.

- 462 ve 463 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle; yurt içi yurt dışı yolcu taşımacılığı ile sinema, tiyatro, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinlikler için bilet düzenleyen mükelleflerin elektronik ortamda bilet düzenlemelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

- 465 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servisi gibi işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

- 466 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri yeniden belirlenmiştir.

2015/74 - İçerik: VUK24.12.2015 00:00:00459 ve 464 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel TebliğleriResmi Gazetede yayımlanan;

- 459 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 01.01.2016 tarihinden itibaren yapılan 7.000 lirayı aşan tahsilat ve ödemelerin banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılması ve tahsilat ve ödemenin bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi,

- 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, belli mükellef gruplarına 01.07.2016 tarihinden itibaren sürekli bilgi verme ve internetten satış yapan mükellefler için e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu,

getirilmiştir.

2015/73 - İçerik: VUK23.12.2015 00:00:00Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilen Vergi Usul Kanunu Genel TebliğleriGelir İdaresi Başkanlığı, çeşitli konularda düzenlemeler öngören 461-466 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiğini duyurmuştur.

Tebliğlerde diğer düzenlemeler yanında, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihleri yeniden belirlenmektedir.

2015/72 - İçerik: GVK – KDV - BSMV21.12.2015 00:00:00Yürürlük Süresi Yıl Sonunda Bitecek Olan Düzenlemelerin Süre Uzatımıyla İlgili Yasa TasarısıYürürlük süresi 2015 yılı sonu itibariyle bitecek olan bazı vergi düzenlemelerinin yürürlük süresinin uzatılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmiştir.

Tasarıyla, diğer düzenlemeler yanında, bazı menkul kıymet gelirlerinin vergilemesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin uygulama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir.

2015/71 - İçerik: Özelge18.12.2015 00:00:00Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2015/18)Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler
2015/70 - İçerik: KDV15.12.2015 00:00:00Yıl Sonu Katma Değer Vergisi UyarılarıYıl sonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular
2015-69 / İçerik: ÖKC14.12.2015 00:00:00Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla İlgili Teknik KılavuzYeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “bilgi fişleri” düzenlenmesine dair usul ve esaslara ilişkin teknik kılavuz yayınlanmıştır.
2015/68 - İçerik: Genel11.12.2015 00:00:0064. Hükümet Eylem Planından Notlar ve Güncel Vergi Konuları10 Aralık 2015 tarihinde kamuoyuna açıklanan “64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı”yla, Hükümetin 2016 planlanan eylemleri bir takvime bağlanmıştır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler