Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2013
Sayfa 1 / 8< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
 
Sayfa 1 / 8< 1 2 3 4 5 6 7 8 >
2013/114 - İçerik: VUK - 31.12.2013 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
6455 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen 153/A maddesinin uygulamasıyla ilgili olarak hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
2013/113 - İçerik: TTK, VUK - 31.12.2013 - Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası, Dekont Gibi Belgelerde Yer Alacak Bilgiler
Türk Ticaret Kanunu’nun, ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde yer alması gereken bilgilere ilişkin 39. maddesi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor.
2013/112 - İçerik: ÖTV - 31.12.2013 - 29 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği
Biodizel katkılı motorinde indirimli ÖTV uygulaması ile ilgili 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 29 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği
2013/111 - İçerik: eArşiv ve eFatura - 31.12.2013 - e-Arşiv ve e-Fatura Uygulamalarıyla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yürürlüğe Girmiştir
Daha önce Başbakanlığa gönderildiği 109 nolu Bültenimizde duyurulan 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemelerle; elektronik arşiv uygulaması yürürlüğe girmiş, elektronik fatura uygulaması kullanma zorunluluğu başlangıcı ertelenmiştir.
2013/110 - İçerik: GVK - 30.12.2013 - Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları
2014 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı gündelikleri.
2013/109 - İçerik: eArşiv ve eFatura - 30.12.2013 - e-Arşiv ve e-Fatura Uygulamalarıyla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuruda, 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirilmiştir. Yayımı ile yürürlüğe girecek Tebliğde yapılan düzenlemelerle; Elektronik arşiv uygulaması yürürlüğe girmesi, Elektronik fatura uygulaması kullanma zorunluluğu başlangıcının ertelenmesi öngörülmektedir.
2013/108 - İçerik: VUK - 30.12.2013 - Kayıt Saklama Gereksinimleriyle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Tütün ve Petrol Piyasaları ile ilgili ÖTV mükellefleri öncelikli olmak üzere, bazı mükellef gruplarına, bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi zorunluluğu getiren 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2013/107 - İçerik: Reeskont - 27.12.2013 - Yeni Reeskont Oranı
27 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı
2013/106 - İçerik: ÇVÖ - 26.12.2013 - Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Hakkında Sirküler
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin olarak yayımlanan Sirküler
2013/105 - İçerik: e-Defter - 24.12.2013 - Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik
1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ
2013/104 - İçerik: Yargı Kararları - 18.12.2013 - Yeni Yargı Kararları (2013/2)
Danıştay Dergisinin 133. sayısında yer alan güncel bazı yargı kararları
2013/103 - İçerik: BGK - 18.12.2013 - Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Vergi ve Harç Tutarları
Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı
2013/102 - İçerik: KDV - 17.12.2013 - Yılsonu Katma Değer Vergisi Uyarıları
Yılsonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular.
2013/101 - İçerik: 6183 s.K. - 17.12.2013 - Haciz ve İhtiyati Haciz Uygulamalarıyla İlgili Tahsilât İç Genelgesi
22.11.2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Anayasa Mahkemesinin, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının son cümlesinde yer alan, haciz ve ihtiyati haciz uygulamalarıyla ilgili davalarda verilen kararların uygulamasıyla ilgili hükmün iptaline ilişkin kararı sonrasında yapılacak uygulamaya ilişkin açıklamaların yer aldığı 2013/1 sayılı Tahsilât İç Genelgesi.
2013/100 - İçerik: VUK - 16.12.2013 - 2014 Yılı Yasal Defterlerinin Tasdiki
Hesap dönemi takvim yılı olanların, 2014 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2013 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
2013/114 - İçerik: VUK31.12.2013 00:00:00Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı6455 sayılı Kanun’la Vergi Usul Kanunu’na eklenen 153/A maddesinin uygulamasıyla ilgili olarak hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı
2013/113 - İçerik: TTK, VUK31.12.2013 00:00:00Fatura, Perakende Satış Fişi, Gider Pusulası, Dekont Gibi Belgelerde Yer Alacak BilgilerTürk Ticaret Kanunu’nun, ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı belgelerde yer alması gereken bilgilere ilişkin 39. maddesi 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor.
2013/112 - İçerik: ÖTV31.12.2013 00:00:0029 Seri No.lu ÖTV Genel TebliğiBiodizel katkılı motorinde indirimli ÖTV uygulaması ile ilgili 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 29 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği
2013/111 - İçerik: eArşiv ve eFatura31.12.2013 00:00:00e-Arşiv ve e-Fatura Uygulamalarıyla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yürürlüğe GirmiştirDaha önce Başbakanlığa gönderildiği 109 nolu Bültenimizde duyurulan 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğde yapılan düzenlemelerle; elektronik arşiv uygulaması yürürlüğe girmiş, elektronik fatura uygulaması kullanma zorunluluğu başlangıcı ertelenmiştir.
2013/110 - İçerik: GVK30.12.2013 00:00:00Vergiden Müstesna Gündelik Tutarları2014 yılında vergiden müstesna olarak ödenebilecek yurt içi ve yurt dışı gündelikleri.
2013/109 - İçerik: eArşiv ve eFatura30.12.2013 00:00:00e-Arşiv ve e-Fatura Uygulamalarıyla İlgili Vergi Usul Kanunu Genel TebliğiGelir İdaresi Başkanlığınca yapılan duyuruda, 433 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirilmiştir. Yayımı ile yürürlüğe girecek Tebliğde yapılan düzenlemelerle; Elektronik arşiv uygulaması yürürlüğe girmesi, Elektronik fatura uygulaması kullanma zorunluluğu başlangıcının ertelenmesi öngörülmektedir.
2013/108 - İçerik: VUK30.12.2013 00:00:00Kayıt Saklama Gereksinimleriyle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel TebliğiTütün ve Petrol Piyasaları ile ilgili ÖTV mükellefleri öncelikli olmak üzere, bazı mükellef gruplarına, bazı kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve ibraz edilmesi zorunluluğu getiren 431 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2013/107 - İçerik: Reeskont27.12.2013 00:00:00Yeni Reeskont Oranı27 Aralık 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı
2013/106 - İçerik: ÇVÖ26.12.2013 00:00:00Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Uygulamaları Hakkında SirkülerÇifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin olarak yayımlanan Sirküler
2013/105 - İçerik: e-Defter24.12.2013 00:00:00Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler