Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Ar-Ge Bültenleri
Sayfa 1 / 5< 1 2 3 4 5 >
 
Sayfa 1 / 5< 1 2 3 4 5 >
2018/5 - 07.06.2018 - Ar – Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Yeni Makine ve Teçhizatların İtfasında Uygulanacak Amortisman Süreleri
2018/4 - 28.05.2018 - Ar – Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Yeni Makine ve Teçhizatların İtfasında Uygulanacak Amortisman Süreleri
2018/3 - 17.05.2018 - TÜBİTAK 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik
2018/2 - 30.03.2018 - 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 Sayılı Teknokent Kanunu Kapsamında Ar-Ge/Tasarım Faaliyetlerinde Bulunan Şirketleri İlgilendiren Gelişmeleri İçeren 7103 Sayılı Torba Kanunu Yayımlandı
2018/1 - 23.02.2018 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
2017/6 - 20.10.2017 - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Kurum Kazancı İstisnasına Yönelik Getirilen Şartlar
2017/5 - 17.08.2017 - Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısının Tespitinde Değişiklik
2017/4 - 05.07.2017 - 7033 Nolu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu Yayımlandı
7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine yönelik mevzuat kapsamında getirdiği değişiklik ve eklemeler bulunmaktadır.
2017/3 - 12.04.2017 - Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 11’ inci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler Resmi Gazete’ de yayımlandı.
2017/2 - 08.03.2017 - 5746 Sayılı Kanuna Yönelik 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler Yayımlandı
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4 ve 6 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ilişkin yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete’de 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler ile yayımlandı
2017/1 - 15.02.2017 - 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 7 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 26 ncı maddelerine ilişkin değişiklik ve eklemeler bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

2016/8 - 30.09.2016 - 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla İlgili 4, 5 ve 6 Seri Numaralı Genel Tebliğler Yayımlandı
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, damga vergisi ve harç istisnaları uygulaması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin 4, 5 ve 6 seri no’lu Genel Tebliğler bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016/7 - İçerik: Ar-Ge - 12.08.2016 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne İlişkin Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2016/6 - 11.08.2016 - Destek ve Teşviklere Konu Edilecek Tasarım Faaliyetlerinin Kapsamına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen tasarım faaliyetlerinin kapsamı hakkında Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
2016/5 - 11.08.2016 - Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri dışında geçirilen süreler gelir vergisi teşviği kapsamına dahil edildi
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen, dışarıda geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 
2018/507.06.2018 00:00:00Ar – Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Yeni Makine ve Teçhizatların İtfasında Uygulanacak Amortisman Süreleri 
2018/428.05.2018 00:00:00Ar – Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Alınan Yeni Makine ve Teçhizatların İtfasında Uygulanacak Amortisman Süreleri 
2018/317.05.2018 00:00:00TÜBİTAK 1501-Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esaslarında Değişiklik 
2018/230.03.2018 00:00:005746 Sayılı Ar-Ge Kanunu ve 4691 Sayılı Teknokent Kanunu Kapsamında Ar-Ge/Tasarım Faaliyetlerinde Bulunan Şirketleri İlgilendiren Gelişmeleri İçeren 7103 Sayılı Torba Kanunu Yayımlandı 
2018/123.02.2018 00:00:00Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı 
2017/620.10.2017 00:00:00Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Şirketlerin Kurum Kazancı İstisnasına Yönelik Getirilen Şartlar 
2017/517.08.2017 00:00:00Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısının Tespitinde Değişiklik 
2017/405.07.2017 00:00:007033 Nolu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu Yayımlandı7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine yönelik mevzuat kapsamında getirdiği değişiklik ve eklemeler bulunmaktadır.
2017/312.04.2017 00:00:00Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTeknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 11’ inci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler Resmi Gazete’ de yayımlandı.
2017/208.03.2017 00:00:005746 Sayılı Kanuna Yönelik 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler Yayımlandı5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4 ve 6 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ilişkin yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete’de 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler ile yayımlandı
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler