Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Ar-Ge Bültenleri
Sayfa 1 / 4< 1 2 3 4 >
 
Sayfa 1 / 4< 1 2 3 4 >
2017/3 - 12.04.2017 - Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 11’ inci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler Resmi Gazete’ de yayımlandı.
2017/2 - 08.03.2017 - 5746 Sayılı Kanuna Yönelik 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler Yayımlandı
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4 ve 6 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ilişkin yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete’de 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler ile yayımlandı
2017/1 - 15.02.2017 - 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 7 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 26 ncı maddelerine ilişkin değişiklik ve eklemeler bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

2016/8 - 30.09.2016 - 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla İlgili 4, 5 ve 6 Seri Numaralı Genel Tebliğler Yayımlandı
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, damga vergisi ve harç istisnaları uygulaması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin 4, 5 ve 6 seri no’lu Genel Tebliğler bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016/7 - İçerik: Ar-Ge - 12.08.2016 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne İlişkin Uygulama Yönetmeliği Yayınlandı
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2016/6 - 11.08.2016 - Destek ve Teşviklere Konu Edilecek Tasarım Faaliyetlerinin Kapsamına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayınlandı
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen tasarım faaliyetlerinin kapsamı hakkında Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
2016/5 - 11.08.2016 - Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri dışında geçirilen süreler gelir vergisi teşviği kapsamına dahil edildi
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen, dışarıda geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı
2016/4 - 11.08.2016 - Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı Birçok Sektör İçin 15’e Düştü
Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilmesi gereken asgari tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
2016/3 - 10.08.2016 - Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2016/2 - 26.02.2016 - Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Kanun Yayınlandı
Ocak ayında açıklanan ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişleten ‘Ar-Ge ve Reform’ paketine ilişkin Kanun 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2016/1 - 14.01.2016 - Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi Başbakan Davutoğlu Tarafından Açıklandı
Daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi sağlamak üzere yürürlüğe girecek Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK)’ta gerçekleştirilen ‘Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi Tanıtım Toplantısı'nda, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımı ile kamuoyuna açıklandı.
2015/8 - 26.10.2015 - Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 3. Dönem Başvuruları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve teknoloji tabanlı ürünlerin üretimine yönelik yatırımların desteklenmesini hedefleyen Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 3. Dönem başvuruları 9 Kasım- 25 Aralık 2015 tarihlerinde alınacaktır.
2015/7 - 22.10.2015 - TÜBİTAK’tan Öncelikli Alanlarda 5 Yeni Proje Çağrısı
“1511- Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı” kapsamında Enerji, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Otomotiv öncelikli alanlarında 5 adet yeni çağrı 20 Ekim 2015 tarihinde açılmıştır.
2015/6 - 21.09.2015 - TÜBİTAK - 1511 Programı Kapsamında 21 Adet Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı
TÜBİTAK tarafından "1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı" kapsamında ülkemiz için öncelikli alanlardaki projelerin desteklenmesi amacıyla, 21 adet yeni çağrı açılmıştır. Proje çağrıları 14 Aralık 2015’te kapanacaktır.
2015/5 - 17.08.2015 - TÜBİTAK TEYDEB Programları Başvurularında E-İmza Kullanılmaya Başlanıyor
TÜBİTAK Destek Programlarının başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinde, güvenli elektronik imza uygulamasına geçilecektir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 
2017/312.04.2017 00:00:00Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikTeknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik’in 2’nci, 4’üncü, 5’inci, 6’ncı, 11’ inci, 13’üncü ve 16’ncı maddelerinde yapılan değişiklikler ve eklemeler Resmi Gazete’ de yayımlandı.
2017/208.03.2017 00:00:005746 Sayılı Kanuna Yönelik 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler Yayımlandı5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 4 ve 6 Seri No’lu Genel Tebliği’ne ilişkin yapılan değişiklikler bugün Resmi Gazete’de 7 ve 8 Seri No’lu Genel Tebliğler ile yayımlandı
2017/115.02.2017 00:00:005746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin 7 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 26 ncı maddelerine ilişkin değişiklik ve eklemeler bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

2016/830.09.2016 00:00:005746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla İlgili 4, 5 ve 6 Seri Numaralı Genel Tebliğler Yayımlandı5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, damga vergisi ve harç istisnaları uygulaması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin 4, 5 ve 6 seri no’lu Genel Tebliğler bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
2016/7 - İçerik: Ar-Ge12.08.2016 00:00:00Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne İlişkin Uygulama Yönetmeliği YayınlandıAr-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2016/611.08.2016 00:00:00Destek ve Teşviklere Konu Edilecek Tasarım Faaliyetlerinin Kapsamına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı YayınlandıAr-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen tasarım faaliyetlerinin kapsamı hakkında Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
2016/511.08.2016 00:00:00Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri dışında geçirilen süreler gelir vergisi teşviği kapsamına dahil edildiAr-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen, dışarıda geçirilen sürelerin destek ve teşviklere konu edilmesi hakkında Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı
2016/411.08.2016 00:00:00Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken Asgari Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personel Sayısı Birçok Sektör İçin 15’e DüştüAr-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik beklenen, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilmesi gereken asgari tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısının düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
2016/310.08.2016 00:00:00Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Yönetmelik YayımlandıAr-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişletmek üzere 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren “Ar-Ge ve Reform Paketi”ne yönelik “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
2016/226.02.2016 00:00:00Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketine İlişkin Kanun Yayınlandı Ocak ayında açıklanan ve Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklerin kapsamını genişleten ‘Ar-Ge ve Reform’ paketine ilişkin Kanun 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

28 Nisan 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler