Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2012
Sayfa 1 / 7< 1 2 3 4 5 6 7 >
 
Sayfa 1 / 7< 1 2 3 4 5 6 7 >
2012/105 - İçerik: Reeskont - 20.12.2012 - Yeni Reeskont Oranı
20 Aralık 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı.
2012/104 - İçerik: KDV - 19.12.2012 - Yılsonu Katma Değer Vergisi Uyarıları
Yılsonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular.
2012/103 - İçerik: VUK - 14.12.2012 - Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamasında Gelişmeler
14.12.2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamaları hakkında yapılan düzenlemeler
2012/102 - İçerik: VUK - 14.12.2012 - 2013 Yılı Yasal Defterlerinin Tasdiki
Hesap dönemi takvim yılı olanların, 2013 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2012 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2012/101 - İçerik: Finansal Kiralama - 14.12.2012 - Finansal Kiralama Kanunu’nun Vergi ve Teşvik Düzenlemeleri
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun vergi ve teşvik düzenlemeleri.
2012/100 - İçerik: Özelge - 12.12.2012 - Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2012/11)
Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler.
2012/99 - İçerik: Teşvik - 16.11.2012 - Teşvik Belgeli Yatırımlara Arsa Tahsisi Öngören Yönetmelikte Değişiklik
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar.
2012/98 - İçerik: KV - 13.11.2012 - EXPO 2016 Antalya Kanunu’nun Vergi Düzenlemeleri
31.10.2012 tarih ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu’nun vergi düzenlemeleri.
2012/97 - İçerik: KKDF - 01.11.2012 - KKDF uygulamasında para transferi ve zamanaşımı konularında yapılan düzenlemeler
KKDF uygulamasında para transferi ve zamanaşımı konularında yapılan yasal düzenlemeler
2012/96 - İçerik: KV, GV - 31.10.2012 - Bireysel Emeklilik Düzenlemeleriyle İlgili Gelir Vergisi Sirküleri
13.06.2012 tarihli ve 6327 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin değişikliklerle ilgili açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Sirküleri.
2012/95 - İçerik: Genel - 31.10.2012 - 2013 Yılı Programından Vergi ve Muhasebeyle İlgili Özet Bilgiler
“2013 Yılı Programı” 23.10.2012 tarih ve 28450 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2012/94 - İçerik: Teşvik - 31.10.2012 - Teşvik Belgeli Yatırımlara Arsa Tahsisi Öngören Yönetmelikte Değişiklik
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar.
2012/93- - 18.10.2012 - Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkının Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulama Alanı
Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının vergi uyuşmazlıkları bakımından değerlendirilmesi
2012/92 - İçerik: ÇVÖ - 18.10.2012 - Türkiye-Almanya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasıyla İlgili Sirküler
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşmasının uygulamasıyla ilgili Sirküler
2012/91 - İçerik: Yatırım Teşvik - 17.10.2012 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Kararında Değişiklik
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
2012/105 - İçerik: Reeskont20.12.2012 00:00:00Yeni Reeskont Oranı20 Aralık 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak reeskont oranı.
2012/104 - İçerik: KDV19.12.2012 00:00:00Yılsonu Katma Değer Vergisi UyarılarıYılsonu işlemlerinde Katma Değer Vergisi açısından dikkate edilmesi gereken konular.
2012/103 - İçerik: VUK14.12.2012 00:00:00Elektronik Fatura ve Elektronik Defter Uygulamasında Gelişmeler14.12.2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamaları hakkında yapılan düzenlemeler
2012/102 - İçerik: VUK14.12.2012 00:00:002013 Yılı Yasal Defterlerinin TasdikiHesap dönemi takvim yılı olanların, 2013 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2012 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
2012/101 - İçerik: Finansal Kiralama14.12.2012 00:00:00Finansal Kiralama Kanunu’nun Vergi ve Teşvik DüzenlemeleriFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun vergi ve teşvik düzenlemeleri.
2012/100 - İçerik: Özelge12.12.2012 00:00:00Yeni Gelir İdaresi Özelgeleri (2012/11)Vergi uygulamalarıyla ilgili olarak son dönemde verilen bazı özelgeler.
2012/99 - İçerik: Teşvik16.11.2012 00:00:00Teşvik Belgeli Yatırımlara Arsa Tahsisi Öngören Yönetmelikte DeğişiklikKamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar.
2012/98 - İçerik: KV13.11.2012 00:00:00EXPO 2016 Antalya Kanunu’nun Vergi Düzenlemeleri31.10.2012 tarih ve 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanunu’nun vergi düzenlemeleri.
2012/97 - İçerik: KKDF01.11.2012 00:00:00KKDF uygulamasında para transferi ve zamanaşımı konularında yapılan düzenlemelerKKDF uygulamasında para transferi ve zamanaşımı konularında yapılan yasal düzenlemeler
2012/96 - İçerik: KV, GV31.10.2012 00:00:00Bireysel Emeklilik Düzenlemeleriyle İlgili Gelir Vergisi Sirküleri13.06.2012 tarihli ve 6327 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin değişikliklerle ilgili açıklamaların yer aldığı Gelir Vergisi Sirküleri.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler