Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> Banka ve Sermaye Piyasaları
Sayfa 1 / 2< 1 2 >
 
Sayfa 1 / 2< 1 2 >
2017/1 - 17.03.2017 - Yurt dışından kullanılan TL kredilerde KKDF oranları düşürüldü!
15 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (bankalar ve finansman şirketleri dışında) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları TL kredilerdeki KKDF kesintilerinde değişikliğe gidildi.
2015/7 - 04.09.2015 - Yurtdışından Alınan Döviz Kredilerinin Temditlerindeki KKDF Sorunu Ortadan Kalkıyor!
Gelir İdaresi tarafından verilen 12/08/2015 tarihli mukteza ile birlikte, yurtdışından kullanılan döviz kredilerinin temdit edilmesi (vadesinin uzatılması) halinde, temdit edilen kredi her ne kadar yeni bir kredi olarak atfedilse de, KKDF kesintisi yapılmayacağı açıklığa kavuşturulmuş oldu.
2015/6 - 12.08.2015 - FATCA’da Sona Doğru: Türkiye ile ABD Arasındaki Model 1 IGA İmzalandı
Başta Bankalar olmak üzere, Türkiye’deki finansal kurumlar tarafından uzun süredir beklenen haber sonunda geldi. Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişim Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması 29 Temmuz 2015’de imzalandı.
2015/5 - 20.05.2015 - Tahvil Faiz Gelirlerinde KDV İstisnası
Gelir İdaresi tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” ile birlikte, tahvillerden elde edilen gelir ve kazançların KDV’den istisna olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
2015/4 - 20.03.2015 - Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye ilişkin esaslarda ulaşılabilirlik ve öngörülebilirlik
2015/3 - 09.03.2015 - Tahvil Faiz Gelirlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay verilen bir muktezada, yatırımcılar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinin aslen bir finansman teminine ilişkin olduğu ve bu kapsamda Katma Değer Vergisi’ne tabi olduğu belirtilmiştir.
2015/2 - 09.03.2015 - Meksika ile Türkiye Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması
Türkiye ile Meksika Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının (“ÇVÖA ”) ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2015/1 - 20.02.2015 - Otomatik Bilgi Değişiminde Yeni Dünya: Common Reporting Standards
OECD, uluslararası bilgi değişimine yeni bir boyut kazandıran, öte yandan da finansal kurumlara ek operasyonel yükler ve maliyetler getirecek olan Common Reporting Standards’ı (“CRS”) kamuoyu ile paylaştı.
2014/5 - 17.10.2014 - Vadeli İthalatta KKDF Kesintilerinin Takip ve Tahsil Sorumluluğu Gümrük İdarelerinde
2014/6852 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsiline ilişkin yükümlülük münhasıran gümrük idarelerine verilmiştir.
2014/4 - 12.09.2014 - Finansman Gider Kısıtlaması Uygulanmaya Başlıyor mu?
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde yapılan açıklamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak Kurumlar Vergisi Kanunu’na konulan finansman gider kısıtlamasının uygulama alanı bulacağına işaret mi ediyor?
2014/3 - 12.09.2014 - Kredi Sözleşmelerinde KKDF ve Damga Vergisi Uygulaması Açısından Mali İdarenin Yaklaşımı ve Etkilerinin Analizi
- 02.01.2014 öncesinde Türkiye’de yerleşik kişilerce yurtdışından alınan kredilerin bu tarihten sonra temdit edilmesi durumunda temdit edilen kredi üzerinden temdit tarihindeki mevzuat hükümlere göre Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) kesintisi yapılır.
- Kredi sözleşmelerinde ancak kredi borcu dışındaki borçları da kapsayacak genel mahiyetli ifadelerin olmaması durumda damga vergisi istisnası uygulanabilecektir.
2014/2 - 12.09.2014 - Muhabir Bankalarca Geri Gönderilen İthalat Bedellerinin Yeniden Transferinde KKDF
Muhabir Bankalarca Geri Gönderilen İthalat Bedellerinin Yeniden Transferinde KKDF Kesintisi Yapılmaması Öngörülüyor
2014/1 - 13.02.2014 - SPK Kar Payı Tebliği ve Kar Payı Rehberi
Sermaye Piyasası Kurulu, Kâr Payı Tebliği ve Kâr Payı Rehberi
2013/1 - 07.01.2013 - Mevduat Faiz Gelirleri Stopajı ve KKDF Kesintisi Oranlarındaki Değişiklikler
2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BKK”) ile birlikte mevduat faiz gelirleri için %15 olarak uygulanmakta olan gelir vergisi stopajında ve bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerdeki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (“KKDF”) kesintilerinde değişikliğe gidilmiştir.
2010/001 - 01.10.2010 - 2010/926 Sayılı BKK ile Stopaj Oranları Yeniden Belirlendi
30 Eylül 2010 Tarih ve 27715 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan ve 1 Ekim 2010 Tarhinden İtibaren Girecek Olan 2010/926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Stopaj Suretiyle Gerçekleştirilen Vergileme Rejiminde Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. Yeni Oranlar Bazı Yatırımcılar İçin Değişiklik Getirmektedir.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 
2017/117.03.2017 00:00:00Yurt dışından kullanılan TL kredilerde KKDF oranları düşürüldü!15 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (bankalar ve finansman şirketleri dışında) Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları TL kredilerdeki KKDF kesintilerinde değişikliğe gidildi.
2015/704.09.2015 00:00:00Yurtdışından Alınan Döviz Kredilerinin Temditlerindeki KKDF Sorunu Ortadan Kalkıyor!Gelir İdaresi tarafından verilen 12/08/2015 tarihli mukteza ile birlikte, yurtdışından kullanılan döviz kredilerinin temdit edilmesi (vadesinin uzatılması) halinde, temdit edilen kredi her ne kadar yeni bir kredi olarak atfedilse de, KKDF kesintisi yapılmayacağı açıklığa kavuşturulmuş oldu.
2015/612.08.2015 00:00:00FATCA’da Sona Doğru: Türkiye ile ABD Arasındaki Model 1 IGA İmzalandıBaşta Bankalar olmak üzere, Türkiye’deki finansal kurumlar tarafından uzun süredir beklenen haber sonunda geldi. Türkiye ile ABD Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişim Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması 29 Temmuz 2015’de imzalandı.
2015/520.05.2015 00:00:00Tahvil Faiz Gelirlerinde KDV İstisnasıGelir İdaresi tarafından 13 Mayıs 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan “KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” ile birlikte, tahvillerden elde edilen gelir ve kazançların KDV’den istisna olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.
2015/420.03.2015 00:00:00Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi KararıAnayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye ilişkin esaslarda ulaşılabilirlik ve öngörülebilirlik
2015/309.03.2015 00:00:00Tahvil Faiz Gelirlerinin Katma Değer Vergisi Karşısındaki DurumuGelir İdaresi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz ay verilen bir muktezada, yatırımcılar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirlerinin aslen bir finansman teminine ilişkin olduğu ve bu kapsamda Katma Değer Vergisi’ne tabi olduğu belirtilmiştir.
2015/209.03.2015 00:00:00Meksika ile Türkiye Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme AnlaşmasıTürkiye ile Meksika Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının (“ÇVÖA ”) ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.
2015/120.02.2015 00:00:00Otomatik Bilgi Değişiminde Yeni Dünya: Common Reporting StandardsOECD, uluslararası bilgi değişimine yeni bir boyut kazandıran, öte yandan da finansal kurumlara ek operasyonel yükler ve maliyetler getirecek olan Common Reporting Standards’ı (“CRS”) kamuoyu ile paylaştı.
2014/517.10.2014 00:00:00Vadeli İthalatta KKDF Kesintilerinin Takip ve Tahsil Sorumluluğu Gümrük İdarelerinde2014/6852 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsiline ilişkin yükümlülük münhasıran gümrük idarelerine verilmiştir.
2014/412.09.2014 00:00:00Finansman Gider Kısıtlaması Uygulanmaya Başlıyor mu?Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan tarafından 2 Eylül 2014 tarihinde yapılan açıklamalar, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak Kurumlar Vergisi Kanunu’na konulan finansman gider kısıtlamasının uygulama alanı bulacağına işaret mi ediyor?
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mart 2017
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler