Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2005
Sayfa 1 / 11< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
 
Sayfa 1 / 11< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
2005/152 - 30.12.2005 - Anonim Şirket ve Limited Şirketlerde Sermaye Artırımına İlişkin Süre Uzatıldı
Sermayeleri 50,000 Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5,000 Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ilişkin olarak belirlenen son müracaat süresi 31.12.2006 tarihine uzatılmıştır.
2005/151 - 30.12.2005 - Vergi İndirimi Hesaplama Tablosu Sitemizde !
www.vergiportali.com sitemizden , Vergi İndirimi Hesaplama Tablosuna ulaşabilirsiniz.
2005/150 - 29.12.2005 - Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2005/9826 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
2005/149 - 28.12.2005 - 1 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Sirküleri İle Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı Artırılmıştır
2006 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 24.15-YTL olarak açıklanmıştır
2005/148 - 27.12.2005 - 2006 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları
01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan damga vergisi tutarları tespit edilmiştir.
2005/147 - 23.12.2005 - ÖTV Kanunu'na Ekli III ve IV Sayılı Listelerde Değişiklik
Özel Tüketim Kanunu'na ekli (III) ve (IV) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan maktu vergi tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır.
2005/146 - 23.12.2005 - 2006 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan idari para cezaları tespit edilmiştir.
2005/145 - 23.12.2005 - 2006 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi
01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, asgari ücret 16 yaşını doldurmuş işçiler için aylık brüt 531,00 YTL , 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise aylık brüt 450,00 YTL olarak belirlenmiştir.
2005/144 - 23.12.2005 - 2005 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İradlarına Uygulanacak İndirim Oranı
Gelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde 20.12.2005 tarihinde yayımlanan 42 no'lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına uygulanacak indirim oranı %53.7 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sirkülerde yer alan hususlarla ilgili açıklamalarımız aşağıda bilginize sunulmaktadır.
2005/143 - 21.12.2005 - Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin Kuruluşu veya Sermaye Artırımına İlişkin Hatırlatma
Anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü nispetindeki tutarı Rekabet Kuruluna ödenecektir.
2005/142 - 21.12.2005 - 2006'da Uygulanacak Harç Tutarları Belirlendi
01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak harç tutarları belirlendi.
2005/141 - 21.12.2005 - Vergi İndirimi Uygulama Rehberimiz Çıkmıştır
Vergi İndirimi Uygulama rehberimiz çıkmıştır.
2005/140 - 21.12.2005 - Reeskont ve Avans İşlemlerinde İskonto Faiz Oranlarında Değişiklik
20.12.2005 tarihinden itibaren reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarında değişiklik yapılmıştır.
2005/139 - 19.12.2005 - 2006 Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanununa İlişkin Maktu Hadler Ve Tutarlar Belirlenmiştir
Vergi Usul Kanununda yer alan maktu hadler ve tutarlar yeniden değerleme oranında artırılarak 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak.
2005/138 - 19.12.2005 - 2006 Yılında Kullanılacak Olan Defterlerin Tasdik Durumu
Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, 2006 yılında kullanacakları tasdike tabi defterleri 31.12.2005 tarihine kadar tasdik ettirmek durumundadırlar.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
2005/15230.12.2005 00:00:00Anonim Şirket ve Limited Şirketlerde Sermaye Artırımına İlişkin Süre UzatıldıSermayeleri 50,000 Yeni Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5,000 Yeni Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmelerine ilişkin olarak belirlenen son müracaat süresi 31.12.2006 tarihine uzatılmıştır.
2005/15130.12.2005 00:00:00Vergi İndirimi Hesaplama Tablosu Sitemizde !www.vergiportali.com sitemizden , Vergi İndirimi Hesaplama Tablosuna ulaşabilirsiniz.
2005/15029.12.2005 00:00:00Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar 2005/9826 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.
2005/14928.12.2005 00:00:001 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Sirküleri İle Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı Artırılmıştır2006 Yılında Uygulanacak Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 24.15-YTL olarak açıklanmıştır
2005/14827.12.2005 00:00:002006 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan damga vergisi tutarları tespit edilmiştir.
2005/14723.12.2005 00:00:00ÖTV Kanunu'na Ekli III ve IV Sayılı Listelerde DeğişiklikÖzel Tüketim Kanunu'na ekli (III) ve (IV) sayılı listede yer alan bazı mallarda uygulanan maktu vergi tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarında değişiklikler yapılmıştır.
2005/14623.12.2005 00:00:002006 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan idari para cezaları tespit edilmiştir.
2005/14523.12.2005 00:00:002006 Yılı Asgari Ücret Tutarı Belirlendi01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, asgari ücret 16 yaşını doldurmuş işçiler için aylık brüt 531,00 YTL , 16 yaşını doldurmamış işçiler için ise aylık brüt 450,00 YTL olarak belirlenmiştir.
2005/14423.12.2005 00:00:002005 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İradlarına Uygulanacak İndirim OranıGelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde 20.12.2005 tarihinde yayımlanan 42 no'lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına uygulanacak indirim oranı %53.7 olarak belirlenmiştir. Söz konusu sirkülerde yer alan hususlarla ilgili açıklamalarımız aşağıda bilginize sunulmaktadır.
2005/14321.12.2005 00:00:00Anonim Şirket ve Limited Şirketlerin Kuruluşu veya Sermaye Artırımına İlişkin HatırlatmaAnonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördü nispetindeki tutarı Rekabet Kuruluna ödenecektir.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler