Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Vergi Bültenleri> Vergi Bültenleri 2006
Sayfa 1 / 11< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
 
Sayfa 1 / 11< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >
- 27.12.2006 - Rafinerici ve dağıtıcı firmalara biodizel teslimlerinde ÖTV tutarı sıfıra indirildi
- 27.12.2006 - Sermayelerinin yeni asgari miktarlara yükseltilmesi için Anonim ve limited şirketlere ek süre verildi
Sermayeleri 50 bin YTL'den az olan anonim şirketler ile 5 bin YTL'den az olan limited şirketler, sermayelerini asgari bu miktarlara yükseltmek için 31 Aralık 2007 tarihi akşamına kadar başvuruda bulunacaklardır.
- 27.12.2006 - Diplomatik İstisna Uygulamasında “KDV Muafiyet Kartı”
- 23.12.2006 - Gelir Vergisi ve 3568 Sayılı Kanunlara İlişkin Genel Tebliğler Yayımlandı
20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de 261 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 40 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
- 20.12.2006 - Vergi Kanunlarında 2007 takvim yılı için uygulanacak had ve tutarlar
Çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2007 takvim yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden tespit edilmiştir.
- 19.12.2006 - 1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Değerli Kağıt Bedelleri
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiştir.
- 19.12.2006 - Vergi İndirimi Hesaplama Tabloları
- 17.12.2006 - İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti hakkında Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Yayımlandı
- 17.12.2006 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile e-bildirge Sözleşmeleri Hakkında Damga Vergisi Sirküleri Yayımlandı
01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kamu işyerlerinin tescillerinin yapılması amacıyla bu işyerlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ve bu kurum ile düzenlenecek e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisi karşısındaki durumu
- 15.12.2006 - Özel Hesap Dönemi 01 Aralık 2005-30 Kasım 2006 Olan Mükelleflerin Dönem Sonu Envanter İşlemlerinde Kullanılacak Olan Bilgiler
Özel hesap dönemine tabi işletmelerin dönem sonu envanter çalışmalarında kullanması gereken oranlar ve muhtelif vergisel bilgilerin tarafımızdan aylık olarak bu bültenlerle bildirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2006 yılında biten onbirinci özel hesap dönemi olan 01.12.2005- 30.11.2006 ÖHD de kullanılacak olan bilgiler bu bültenimizin konusunu oluşturmuştur.
- 15.12.2006 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır
“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğ” ile geçtiğimiz ay yayımlanan “2006/10921 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara” ilişkin usul ve esaslar tespit edilmiştir.
- 15.12.2006 - Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar Yayımlanmıştır
ÖTV Kanunununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallarda uygulanan ÖTV ilişkin karar yayınlanmıştır.
- 02.12.2006 - 2006/1 Seri No.lu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı
Vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları için gerek elektronik ortamda gerek kağıt ortamında ayrı bir muhtasar beyanname verilmeyecektir.
- 02.12.2006 - 5520 Sayılı KVK’nun Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Maddelerinin Özel Hesap Dönemine Tabi Mükellefler İçin Yürürlük Tarihleri
- 02.12.2006 - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:12) yayımlandı
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
 27.12.2006 17:02:00Rafinerici ve dağıtıcı firmalara biodizel teslimlerinde ÖTV tutarı sıfıra indirildi  
 27.12.2006 16:44:00Sermayelerinin yeni asgari miktarlara yükseltilmesi için Anonim ve limited şirketlere ek süre verildi Sermayeleri 50 bin YTL'den az olan anonim şirketler ile 5 bin YTL'den az olan limited şirketler, sermayelerini asgari bu miktarlara yükseltmek için 31 Aralık 2007 tarihi akşamına kadar başvuruda bulunacaklardır.
 27.12.2006 16:42:00Diplomatik İstisna Uygulamasında “KDV Muafiyet Kartı” 
 23.12.2006 00:00:00Gelir Vergisi ve 3568 Sayılı Kanunlara İlişkin Genel Tebliğler Yayımlandı20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de 261 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 40 Seri No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.
 20.12.2006 00:00:00Vergi Kanunlarında 2007 takvim yılı için uygulanacak had ve tutarlar Çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2007 takvim yılı için yeniden değerleme oranında artırılarak yeniden tespit edilmiştir.
 19.12.2006 00:00:001/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Değerli Kağıt Bedelleri 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu'na ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilmiştir.
 19.12.2006 00:00:00Vergi İndirimi Hesaplama Tabloları  
 17.12.2006 00:00:00İş yerlerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyeti hakkında Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri Yayımlandı  
 17.12.2006 00:00:00Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile e-bildirge Sözleşmeleri Hakkında Damga Vergisi Sirküleri Yayımlandı 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kamu işyerlerinin tescillerinin yapılması amacıyla bu işyerlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgelerinin ve bu kurum ile düzenlenecek e-bildirge sözleşmelerinin damga vergisi karşısındaki durumu
 15.12.2006 04:31:00Özel Hesap Dönemi 01 Aralık 2005-30 Kasım 2006 Olan Mükelleflerin Dönem Sonu Envanter İşlemlerinde Kullanılacak Olan Bilgiler Özel hesap dönemine tabi işletmelerin dönem sonu envanter çalışmalarında kullanması gereken oranlar ve muhtelif vergisel bilgilerin tarafımızdan aylık olarak bu bültenlerle bildirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2006 yılında biten onbirinci özel hesap dönemi olan 01.12.2005- 30.11.2006 ÖHD de kullanılacak olan bilgiler bu bültenimizin konusunu oluşturmuştur.
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler