Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa > Bültenler> Sektörel Bültenler> İlaç Bültenleri
Sayfa 1 / 6< 1 2 3 4 5 6 >
 
Sayfa 1 / 6< 1 2 3 4 5 6 >
2017/1 - 06.04.2017 - İlaç/Medikal sektörü vergi uygulamalarına örnek olabilecek muktezalar (Özelgeler)
İlaç/Medikal şirketlerinde görülen bazı uygulamalara vergisel bir değerlendirme yapmak açısından ışık tutacağını düşündüğümüz muktezaların (Özelgeler) özetlerini bu bültenimizde ele aldık. Gelir İdaresinin web sitesinde yayınlanan bu muktezalarla vergi otoritesinin uygulamalarla ilgili genel görüşünü sizlerle paylaşmayı hedefledik.

Aşağıda söz konusu muktezaların özetlerine yer vermiş olup, GİB’nın web sayfasında yayınlanan tam metinlerini de bültenimize ek yapmış bulunmaktayız.
2016/1 - 26.04.2016 - Bilimsel toplantılara kongre ve sempozyumlara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarının ilaç şirketlerince katlanılması
Bilimsel toplantılara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarının ilaç şirketlerince desteklenmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi, bu harcamaların Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında gider olarak dikkate alınmasıyla ilgili genel bir değerlendirme.
2015/1 - 08.04.2015 - İlaç Sektörü Özelinde Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklikler
Yatırım teşvik mevzuatıyla ilgili beklenen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yayımlanmıştır
2014/8 - 04.12.2014 - İlaç Şirketlerine özel dönem sonu İşlemleri - KDV Yönünden Özellik Arz Eden Uygulamalar
Geçen bültenimizde yıl sonu yaklaşırken dikkat edilmesi gereken “Dönem Sonu Envanter İşlemlerini” ele almıştık, bu defa yine özellikle yıl sonunda KDV Kanunu açısından dikkat edilmesi gereken konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Altını çizdiğimiz hususlarla ilgili olarak detaylı bilgi ve değerlendirme almak isterseniz bizlerle iletişime geçmek için lütfen tereddüt etmeyiniz.
2014/7 - 13.11.2014 - İlaç Şirketlerine Özel Dönem Sonu Envanter İşlemleri
Yılsonu yaklaşırken bu bültenimizde ilaç şirketlerinde ön plana çıkan bazı hususları ele almak, sizlere bir rehber niteliğinde hatırlatıcı notlar hazırlamak istedik. Altını çizdiğimiz hususlarla ilgili olarak detay bilgi almak isterseniz bizlerle iletişime geçmek için lütfen tereddüt etmeyiniz.
2014/6 - 26.09.2014 - 1 Ekim 2014 Tarihinden İtibaren Uygulamaya Geçecek “Birim Taban Fiyat” Uygulaması
PwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
2014/5 - 16.09.2014 - Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
PwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu ile Kıdemli Müdür Durul Kayılı’nın’ Konuyla İlgili Makalesi
2014/4 - 09.09.2014 - Kağıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi numarası yerine ilaç takip sistemince üretilen “teslimat numaraları” yazılabilir mi?
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 27.05.2014 tarih ve 82 sayılı özelge özeti : “ … Gerek kağıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi tarih ve sayısının yazılması yasal zorunluluk olduğundan, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan “İlaç Takip Sistemi”nce tıbbi ürünlerin üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği tüm hareketleri izlemek amacıyla kullanma zorunluluğu getirilen “Teslimat Numaraları”nın sevk irsaliyesi tarih ve sayısının yerine kullanılması mümkün bulunmamaktadır”
2014/3 - 01.09.2014 - Vergi İncelemelerinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? 5 Yıl mı Yoksa 6 Yıl mı?
PwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
2014/2 - 25.08.2014 - Sağlık Hizmetlerinde Gerçek Maliyetleri Araştırmak, İlaç Üzerinden Yapılan Tasarrufların Sektöre Negatif Etkisi
PwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
2014/1 - 18.08.2014 - Dönemsel Avro Değerindeki (DAD) Artışın İlaç Şirketlerinde Finansal, Ticari ve Vergisel Hangi Alanlarda Etkileyebilir?
PwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
2013/9 - 18.11.2013 - Filipinler’e yapılacak ilaç yardımlarının gider olarak dikkate alınması ve KDV hususu
Filipinler’e yapılacak ilaç yardımlarının gider yazılması ve KDV indirimi hususu
2013/8 - 04.10.2013 - Gelir İdaresi Başkanlığı Muktezası
Klinik Çalışma Raporları Düzenleme Faaliyetinden Elde Edilen Gelirlerin Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde İndirim Konusu Yapılması
2013/7 - 27.08.2013 - TMS 19 Değişiklikler: Kıdem Tazminatını Etkileyen Konular
TMS 19’daki değişiklikler Çalışanlara Sağlanan Faydaların muhasebeleştirilmesini önemli ölçüde değiştiriyor.
2013/6 - 16.08.2013 - TÜBİTAK’tan “Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretimi”ne Yönelik Yeni Çağrı
TÜBİTAK, biyobenzer ilaçların Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesini teşvik etmek amacıyla Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında Ar-Ge projelerine destek sağlayacaktır. Çağrı duyurusu, Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) tarafından 05.08.2013 itibari ile yayınlanmıştır.
BultenNoTarihBaslikAciklama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2017/106.04.2017 00:00:00İlaç/Medikal sektörü vergi uygulamalarına örnek olabilecek muktezalar (Özelgeler)İlaç/Medikal şirketlerinde görülen bazı uygulamalara vergisel bir değerlendirme yapmak açısından ışık tutacağını düşündüğümüz muktezaların (Özelgeler) özetlerini bu bültenimizde ele aldık. Gelir İdaresinin web sitesinde yayınlanan bu muktezalarla vergi otoritesinin uygulamalarla ilgili genel görüşünü sizlerle paylaşmayı hedefledik.

Aşağıda söz konusu muktezaların özetlerine yer vermiş olup, GİB’nın web sayfasında yayınlanan tam metinlerini de bültenimize ek yapmış bulunmaktayız.
2016/126.04.2016 00:00:00Bilimsel toplantılara kongre ve sempozyumlara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarının ilaç şirketlerince katlanılmasıBilimsel toplantılara katılacak sağlık meslek mensuplarının kayıt, konaklama ve ulaşım masraflarının ilaç şirketlerince desteklenmesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesi, bu harcamaların Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında gider olarak dikkate alınmasıyla ilgili genel bir değerlendirme.
2015/108.04.2015 00:00:00İlaç Sektörü Özelinde Yatırım Teşvik Mevzuatında DeğişikliklerYatırım teşvik mevzuatıyla ilgili beklenen değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7496 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile yayımlanmıştır
2014/804.12.2014 00:00:00İlaç Şirketlerine özel dönem sonu İşlemleri - KDV Yönünden Özellik Arz Eden UygulamalarGeçen bültenimizde yıl sonu yaklaşırken dikkat edilmesi gereken “Dönem Sonu Envanter İşlemlerini” ele almıştık, bu defa yine özellikle yıl sonunda KDV Kanunu açısından dikkat edilmesi gereken konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Altını çizdiğimiz hususlarla ilgili olarak detaylı bilgi ve değerlendirme almak isterseniz bizlerle iletişime geçmek için lütfen tereddüt etmeyiniz.
2014/713.11.2014 00:00:00İlaç Şirketlerine Özel Dönem Sonu Envanter İşlemleriYılsonu yaklaşırken bu bültenimizde ilaç şirketlerinde ön plana çıkan bazı hususları ele almak, sizlere bir rehber niteliğinde hatırlatıcı notlar hazırlamak istedik. Altını çizdiğimiz hususlarla ilgili olarak detay bilgi almak isterseniz bizlerle iletişime geçmek için lütfen tereddüt etmeyiniz.
2014/626.09.2014 00:00:001 Ekim 2014 Tarihinden İtibaren Uygulamaya Geçecek “Birim Taban Fiyat” UygulamasıPwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
2014/516.09.2014 00:00:00Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının YeriPwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu ile Kıdemli Müdür Durul Kayılı’nın’ Konuyla İlgili Makalesi
2014/409.09.2014 00:00:00Kağıt veya elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi numarası yerine ilaç takip sistemince üretilen “teslimat numaraları” yazılabilir mi?Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 27.05.2014 tarih ve 82 sayılı özelge özeti : “ … Gerek kağıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturalara sevk irsaliyesi tarih ve sayısının yazılması yasal zorunluluk olduğundan, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konan “İlaç Takip Sistemi”nce tıbbi ürünlerin üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği tüm hareketleri izlemek amacıyla kullanma zorunluluğu getirilen “Teslimat Numaraları”nın sevk irsaliyesi tarih ve sayısının yerine kullanılması mümkün bulunmamaktadır”
2014/301.09.2014 00:00:00Vergi İncelemelerinde Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır? 5 Yıl mı Yoksa 6 Yıl mı?PwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
2014/225.08.2014 00:00:00Sağlık Hizmetlerinde Gerçek Maliyetleri Araştırmak, İlaç Üzerinden Yapılan Tasarrufların Sektöre Negatif EtkisiPwC İlaç Sektörü Vergi Direktörü Nedim Bayraktaroğlu’nun Konuyla İlgili Makalesi
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler