Vergi Portalı

 
 
09.07.2018 - 2018/79
Vergi Borcu Olanların İlanına İlişkin Genel Tebliğ

Özet:

9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazetede, sonradan yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların kamuya açıklanmasına ilişkin Genel Tebliğ yayımlanmıştır.


Sonradan yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezalar her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır.

09.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 501 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel tebliğinde, söz konusu borçların açıklanmasına ilişkin konular aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- Bu yıl açıklamalar; vergi dairesinin ilan panolarına asılarak 17.08.2018 – 17.09.2018 döneminde vergi dairelerinde, 24.09.2018 – 09.10.2018 döneminde ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yapılacaktır.

- Her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler açıklanacaktır.

- Açıklamada, 31.12.2017 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 30.06.2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan vergi ve cezalar ile 01.06.2017-31.05.2018 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacaktır.

Tebliğde ayrıca, düzenleme kapsamında açıklanmayacak kamu borçları sayılmıştır. Bu kapsamda örneğin;

- 5766 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesine göre taksitlendirilen,

- 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

- 6552 sayılı Kanun’un 73. maddesine göre yapılandırılması devam eden,

- 6552 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan,

- 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılması devam eden,

- 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden,

- 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan,

alacaklar açıklama kapsamında değildir.


İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde (Sıra No: 501)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 259  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler