Vergi Portalı

 
 
11.05.2018 - 2018/45
Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun

Özet:

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaşmıştır. Daha önce bülten konusu yapılan tasarının TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında yapılan değişiklikler bu bültende özetlenmiştir.

Kanun’un geneline ilişkin ayrıntılı açıklamalara önümüzdeki günlerde yayımlanacak bültenlerde yer verilecektir.


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülerek 11.05.2018 tarihinde kanunlaşmıştır.

Kanun tasarısının TBMM’ye sevk edildiği hali itibariyle özeti 04.05.2018 tarih ve 2018/38 sayılı bültende yapılmıştır. Bu bültende, tasarıda TBMM Genel Kurulunda yapılan önemli değişikliklere yer verilmiştir. Kanun’la ilgili ayrıntılı açıklamalar, önümüzdeki günlerde yeni bültenlerle incelenecektir.

1. 2017 yılı matrah artırımı kapsamına alındı

Kanun Tasarısının 5.

maddesinde yapılan değişiklikle, gelir ve kurumlar vergisinde, 2017 yılı da matrah artırımı kapsamına alınmıştır.

Yeni düzenlemeye göre, 2017 yılı için beyan edilen gelir veya kurumlar vergisi matrahı % 15 oranında artırılacaktır. Bu tutar kurumlarda 49.037 liradan, ticari faaliyetle uğraşan gerçek kişilerde 24.525 liradan az olamayacaktır.

2. Varlık barışı yeniden

Kanun Tasarısının 10. maddesine eklenen bir fıkra hükmüyle, varlık barışı uygulaması yeniden getirilmiştir.

Düzenleme hem yurt dışı hem de yurt içi varlıkları kapsayacak şekilde yapılmıştır. Düzenleme kapsamında beyan edilecek yurt dışı varlıklar; para, altın,

döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından oluşmaktadır. Kapsama dahil yurt içi varlıklar ise sayılan varlıklara ek olarak taşınmazlardan oluşmaktadır.

Düzenlemeye göre;

- Kapsama giren yurt dışı varlıklar 30.11.2018 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilecek veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecektir.

- Kapsama giren yurt içindeki varlıklar 30.11.2018 tarihine kadar vergi dairesine beyan edilecek, 30.11.2018 tarihine kadar dönem

kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecektir.

Yurt dışındaki varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar getirilmesi, yurt içindeki varlıkların da yukarıda özetlendiği şekilde defterlere kaydedilmesi durumunda, her hangi bir ödenmeyecek, bu tarihten sonra getirilmesi veya deftere kaydedilmesi durumunda ise % 2 vergi ödenecektir.

Varlık barışından yararlanarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı

yapılmayacaktır. Ancak bu olanak, bildirilen veya beyan edilen verginin vadesinde ödenmesi ve istenen diğer koşulların yerine getirilmesi şartıyla sağlanmaktadır.

3. Bazı yurt dışı kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna

Kanun Tasarısının 10. maddesinde eklenen bir fıkra hükmüyle, yurt dışı kaynaklı bazı kazançlar için vergi istisnası getirilmektedir.

Yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların, 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri;

- Yurt dışı iştirak kazançları,

- Yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları,

- Yurt dışı şube kazançları,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları,

31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır.


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 2139  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler