Vergi Portalı

 
 
26.08.2003 - 2003/152
Hurdaya Çıkarılan Araçlara İlişkin ÖTV İndirimi Getiren Düzenlemeye Dair Usul Ve Esaslar Açıklandı
Özet: Maliye Bakanlığı, hurdaya çıkarılan aracın yerine aynı cins taşıt alınması durumunda 2003 yılında 3,5 milyar TL, 2004 yılında 4,5 milyar TL özel tüketim vergisi indirimi öngören düzenlemenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları 4 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile açıkladı.

12 Ağustos 2003 tarih ve 25197 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan söz konusu tebliğde yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1) Hurdaya ayrılan aracın yaş tespiti :

Bilindiği üzere, ÖTV indirimi 20 yaş ve üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasında sözkonusu olabilmektedir. Hurdaya ayrılan aracın yaşının ise aracın tescil belgesinde yazılı model yılı esas alınarak tespit edileceği açıklanmıştır.

Buna göre, bu yıl için en erken 1984 yılı modellerin hurdaya ayrılmasında indirimden yararlanılabilecektir. 2004 yılında ise 1985 ve daha eski modeller indirim kapsamında olacaktır.

Diğer yandan, trafiğe çıktıkları yıldan sonraki yılın modeli olan araçların yaşının belirlenmesinde de tescil belgesinde yazılı model yılı esas alınacağı açıklanmıştır.

2) Aynı cins araç:

Özel tüketim vergisi indirimi uygulanacak ilk iktisaba konu aracın, hurdaya ayrılan araçla aynı cins olması gerekmektedir. Söz konusu tebliğ ile bu uygulamada araçların cinslerinin tespitinde tescil belgelerindeki tanımların esas alınacağı belirtilmiştir.

3) Silindir hacminin 1600 cm3' ü geçmesi şartı :

Hurdaya ayrılan aracın 87.03 G.T.İ.P numarası kapsamında (binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar) bir araç olması halinde, yeni alınacak 87.03 G.T.İ.P numarası kapsamındaki aracın motor silindir hacminin 1600 cm3'ü geçmeyen bir araç olması gerekmektedir. Hurdaya ayrılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır.

87.03 G.T.İ.P numaralı taşıt araçları dışındaki araçların hurdaya çıkartılarak aynı cins aracın ilk iktisabında motor silindir hacmine bakılmaksızın Özel Tüketim Vergisi indirimi uygulaması yapılacaktır.

4) Hurdaya çıkarılacak aracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması

Hurdaya çıkarılacak aracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hissedarların hurdaya çıkarılan taşıttaki hisseleri oranına göre tespit edilecektir. Tebliğde, hisse nispetlerinin belirlenmesinin, tescil belgesinde yazılı olan hisse nispetlerine göre yapılacağı belirtilmiştir.

5) Yapılacak işlemler

ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen 20 yaş veya üzerindeki araç sahiplerinin aracımı hurdaya çıkarmak istiyorum başvurusu ile ilgili trafik tescil birimine başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu talep üzerine, ilgili trafik tescil kuruluşu, aracın tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" damgası vurarak, damgalı tescil belgesini ve onaylanmış bir fotokopisini araç sahibine verecektir.

Araç sahibi, yukarıda bahsedilen hurdaya çıkarılmıştır damgalı tescil belgesinin trafik tescil kuruluşu tarafından onaylanmış fotokopisini yeni aracı satın alacağı satıcıya ibraz edecektir. Tebliğde yapılan açıklamaya göre, satıcılar kendilerine bu şekilde talepte bulunanın, hurdaya çıkarılan aracın sahibi (veya hissedarlarından birisi) olduğunun tespitinden sorumlu olacaklardır.

ÖTV indirimi kapsamında araç satışı yapacak satıcı, hurdaya çıktı belgesini vergi dairesine ileterek ÖTV tutarını vergi matrahı ve oranına göre hesaplanan tutarının 2003 yılında 3,500,000,000 TL 2004 yılında ise 4,500,000,000 TL eksiği olarak hesaplayacaktır.

6) ÖTV beyannamesinin doldurulması

Tebliğ, ilgili ÖTV beyannamesinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar da içermektedir. Buna göre bu kapsamda ÖTV indirimi uygulanarak satışı yapılacak araç için düzenlenecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesinin 15 numaralı satırına vergi matrahı, 16 numaralı satırına vergi oranı,17 numaralı Hesaplanan ve Ödenmesi Gereken ÖTV satırına ise vergi oranına göre hesaplanan vergi tutarı yazılacaktır.

Beyannamenin 18 numaralı satırına, hurda araç karşılığı ilk iktisap için öngörülen vergi indirimi tutarı (2003 yılında 3,500,000,000 TL 2004 yılında ise 4,500,000,000 TL ) yazılması gerekmektedir. Bu tutarın mahsubundan sonra kalan tutar ? Ödenmesi Gereken ÖTV olarak beyannamenin 19 numaralı satırına yazılacaktır.

17 numaralı satırdaki tutarın, 18 numaralı satırdaki indirilecek vergi tutarının altında kalması halinde ise beyannamenin 19 numaralı satırına herhangi bir tutar yazılmayacaktır. Hurdaya ayrılan aracın birden fazla sahibinin olması halinde indirimden yararlanılacak ÖTV tutarı, alıcının hurdaya ayrılan araçtaki hisse nispetine göre hesaplanması gerekmektedir.

Tebliğde ayrıca ÖTV mükellefleri tarafından söz konusu dönemle ilgili olarak düzenlenmesi gereken, (II) sayılı listedeki motorlu taşıtlardan kayıt ve tescile tabi olanlar için bildirim formu'nun Ödenecek ÖTV'den indirim nedeni sütununa hurda araç karşılığı teslim ibaresi yazılacağı açıklanmıştır. Söz konusu form, bu kapsamda ÖTV indirimi uygulayarak araç satışı yapılan dönemi takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün (0312) 4152821 4152822 faks numaralarına ÖTV mükellefi tarafından gönderilecektir.

7) ÖTV indiriminden yararlanamayacak araçlar

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan, ancak indirim kapsamında olmayan araçlar söz konusu Tebliğ ile tekrar hatırlatılmıştır. Buna göre, aşağıdaki araçlar ÖTV indirimi kapsamında bulunmamaktadırlar:

-87.11 G.T.İ.P numaralı motosikletler, mopedler, ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler
-88.02 G.T.İ.P numaralı diğer hava taşıtları (helikopter, uçak gibi),
-uzay araçları (uydular dahil)
-89.01.10.10.00.11 G.T.İ.P numaralı 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri
-89.01.10.90.00.11 G.T.İ.P numaralı yolcu ve gezinti gemileri
-89.03 G.T.İ.P. numaralı yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri
-kürekli kayıklar, kanolar

Saygılarımızla

Bilgütay Yaşar
Okunma sayısı: 38432  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler