Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Gündem
Yeni Torba Kanun

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la yapılan düzenlemelerle, diğer düzenlemeler yanında;

• Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler damga vergisinden,

• Bu bölgelerde yer alan taşınmazların ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri tapu ve kadastro harcından,

• Sayılan bölgelerde yer alan binalar emlak vergisinden,

müstesna tutulmuştur.

Kanun’la ayrıca, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununda yapılan değişikliklerle;

• Bandrol ücretleriyle ilgili düzenlemeler yapılmış,

• Sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışında TRT payı kaldırılmıştır.

Konuyla ilgili bültenimiz için tıklayınız.
Okunma sayısı: 3851  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

24 Eylül 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler