Vergi Portalı

 
 
 
Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

Asgari ücret, 01.01.2014 tarihi itibariyle değişmiştir. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari ücretin işverene maliyeti ile sigorta primine esas taban ve tavan tutarları ayrıntılarıyla yer almaktadır.

1. Asgari Ücret

31.12.2013 tarih ve 28868 mükerrer (3) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31.12.2013 tarih ve 2013/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret;

- 01.01.2014 – 30.06.2014 dönemi için 35,70 Türk Lirası,

- 01.07.2014 – 31.12.2014 dönemi için 37,80 Türk Lirası,

olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2014 yılı aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ocak-Haziran (TL)

Temmuz-Aralık

(TL)

Brüt Ücret

1.071,00

1.134,00

SSK Primi İşçi Hissesi

149,94

158,76

İSP İşçi Hissesi

10,71

11,34

Gelir Vergisi Matrahı

910,35

963,90

Gelir Vergisi

136,55

144,59

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

56,22

64,26

Damga Vergisi

8,13

8,61

Toplam Kesinti

225,00

242,97

Net Ücret

846,00

891,03


AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

1.071,00

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

01.01.20214-30.06.2014 Dönemi

Yeni asgari ücrete göre, 2014 yılı birinci altı aylık dönemi için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

1.071,00

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

149,94

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

10,71

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

910,35

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

136,55

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

56,22

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

8,13

TOPLAM VERGİ TUTARI

64,35

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

160,65

NET ÜCRET

846,00

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

166,01

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

21,42

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

1.258,43

TOPLAM VERGİ TUTARI

64,35

TOPLAM PRİM TUTARI

348,08

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

412,43

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,11

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,66

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,77

Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.

01.07.2014 - 31.12.2014 Dönemi

Yeni asgari ücrete göre, 2014 yılı ikinci altı aylık dönemi için, asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

1.134,00

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

158,76

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

11,34

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

963,90

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

144,59

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

64,26

DAMGA VERGİSİ (% 0,759)

8,61

TOPLAM VERGİ TUTARI

72,87

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

170,10

NET ÜCRET

891,03

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 15,5)

175,07

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

22,68

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

1.331,75

TOPLAM VERGİ TUTARI

72,87

TOPLAM PRİM TUTARI

367,85

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

440,72

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,47

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SGP PAYI

% 27,62

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 33,09

Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.


3. Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 31.12.2013 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2014 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.

Uygulanacak Dönem

Alt Sınır (TL)

Üst Sınır (TL)

01.01.2014–30.06.2014

1.071,00

6.961,50

01.07.2014–31.12.2014

1.134,00

7.371,00

Not: Sigorta primine esas kazanç alt sınırı, 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 6,5 katıdır.

-------------------------------------------------------------------------

1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle asgari ücret tutarları ile kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayılar değişmiştir.

Aşağıda, yeni asgari ücret ve memur maaş katsayılarına bağlı olarak değişen; asgari ücret, sigorta primine esas kazanç tutarları, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarına yer verilmiştir.

1. Asgari Ücret

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 01.07.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında;

- 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 34,05 Türk Lirası,

- 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri ise 29,25 Türk Lirasıdır.

Bu tutarlara göre 2013 yılı ikinci altı aylık dönemi aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN

(TL)

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN

(TL)

Brüt Ücret

1.021,50

877.50

SSK Primi İşçi Hissesi

143,01

122,85

İSP İşçi Hissesi

10,22

8,78

Gelir Vergisi Matrahı

868,27

745,87

Gelir Vergisi

130,24

111,88

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

56,84

38,48

Damga Vergisi

7,75

6,66

Toplam Kesinti

217,82

176,77

Net Ücret

803,68

700,73

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.


-------------------------------------------------------

Asgari ücret, 01.01.2013 tarihi itibariyle değişmiştir. Aşağıda, yeni asgari ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanan vergi ve diğer yükümlülükler, asgari ücretin işverene maliyeti ile sigorta primine esas taban ve tavan tutarları ayrıntılarıyla yer almaktadır.

1. Asgari Ücret

29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27.12.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına göre, 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücret tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

01.01.2013-30.06.2013 dönemi günlük brüt (TL)

01.07.2013-31.12.2013 dönemi günlük brüt (TL)

16 yaşını doldurmuş olanlar

32,62

34,05

16 yaşını doldurmamış olanlar

27,97

29,25

Bu tutarlara göre 2013 yılı ilk altı aylık dönemi aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN

(TL)

16 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN

(TL)

Brüt Ücret

978,60

839,10

SSK Primi İşçi Hissesi

137,00

117,47

İSP İşçi Hissesi

9,79

8,39

Gelir Vergisi Matrahı

831,81

713,24

Gelir Vergisi

124,77

106,99

Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV

51,37

33,59

Damga Vergisi

7,43

6,37

Toplam Kesinti

205,59

165,82

Net Ücret

773,01

673,28

NOT: Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

2. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2013 yılı birinci altı aylık dönemi için, 16 yaşını doldurmuş işçilere ödenen asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.

AYLIK (TL)

BRÜT ÜCRET

978,60

SSK PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 14)

137,00

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ İŞÇİ PAYI (% 1)

9,79

GELİR VERGİSİ STOPAJ MATRAHI

831,81

HESAPLANAN GELİR VERGİSİ

124,77

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

ÖDENECEK GELİR VERGİSİ

51,37

DAMGA VERGİSİ (binde 7,59)

7,43

TOPLAM VERGİ TUTARI

58,80

TOPLAM PRİM TUTARI (İŞÇİ PAYI)

146,79

NET ÜCRET

773,01

SSK PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ (% 14,5)

141,90

İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ (%2)

19,57

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

1.140,07

TOPLAM VERGİ TUTARI

58,80

TOPLAM PRİM TUTARI

308,26

TOPLAM VERGİ + PRİM YÜKÜ

367,06

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ İÇİNDEKİ VERGİ PAYI

% 5,16

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ PAYI

% 27,04

TOPLAM YÜK İÇİNDEKİ VERGİ VE PRİM PAYI

% 32,20

Not: - Gelir vergisi hesabında bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır.

- Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alınmıştır.


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

01 Ağustos 2014
Gazete Içerigi

Mini Anket

e-defter ve e-faturaya hazır mısınız?


Sonuçlar Diğer Anketler
 
 

Güncel

Ekonomik Veriler

USD 1.7931
EURO 2.3160
TÜFE (Haziran) % 0,31 (9,16)
ÜFE (Haziran) % 0,06 (9,75)